NADH, Coenzym 1

by Mikaela Bjerring

NADH är den aktiva formen av vitamin B3. Niacinamidadenindinukleotid (NADH) används i alla celler för energitillverkning och är även nödvändig för tillverkning av vissa neurotransmittorer.

Funktion i kroppen av NADH

NADH, är förkortningen för nikotinamidadenindinukleotid som också är känd som coenzym 1 (Co E1). Det är som sagt den aktiva formen av vitamin B3. NADH är en naturligt förekommande och viktig förening som finns i alla levande celler i växter, djur och människor. Det är nödvändigt för adekvat energi och vid tillräcklig mängd kan denna coenzym förbättra energinivåerna i kroppen. Den mänskliga kroppen bär på många viktiga funktioner eller verksamheter på samma gång. Alla dessa aktiviteter kräver cellulär energiproduktion. Som kosttillskott är Enada den stabila formen av NADH.

Egenskaper och funktion av NADH – Coenzym 1:

  • NADH har en viktig funktion för omvandlingen från föda till energiproduktion i cellen.
  • Cellbränsle för energiproduktion. En molekyl NADH producerar 3 molekyler ATP.
  • Avgörande för cellreglering och DNA- reparation.
  • Förstärker det cellulära immunförsvaret.
  • Stödjer produktion av dopamin, adrenalin, och norepenefrin.

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5.