Meditation

by Mikaela Bjerring

Det finns många olika sätt att meditera, men meningen med alla former är att man ska bli mer harmonisk, stilla sinnet och få bättre insikt i vem man är. Ett fantastiskt verktyg för att stärka både kropp och själ.

Meditation

Vad är meditation

Ordet meditera betyder ”att röra sig mot mitten, mot centrum”. Det handlar om att stilla sitt sinne, att vila sin själ i stillhet och ladda med energi. Varje dag så duschar vi, borstar tänderna, fixar vårt yttre och håller ordning i våra hem, men vi ignorerar ofta vårt innersta, när det är det som borde vara vår högsta prioritering. Att meditera är som att städa ut och vårda sitt sinne. Det är en väg till att skapa en livslång relation till sitt inre och hålla den kontakten med sig själv.

Meditation innebär att man tar kontroll över sina tankar och flyttar fokusen från sitt nuvarande tillstånd till ett lugnare tillstånd och därmed skapar man en inre ro och harmoni. Man koncentrerar sig på sådant som får en att slappna av. Man övar sig på att släppa tankarna i sitt huvud, lyssna på stillheten, på kroppen och höra vad den har att säga. Meditation är en väg till att flytta sin uppmärksamhet från all stress och alla intryck till sin kropp och sin själ. Att helt enkelt ta kontroll över sitt inre.

Fördelar med att meditera:

 • Lättare att hantera tankar och känslor
 • Bättre koncentration och fokus
 • Inre lugn och harmoni
 • Lättare att hantera stress
 • Ökad energi
 • Klarare syn på livet
 • Ökad kreativitet
 • Ökat välbefinnande
 • Sänkt puls
 • Du lär känna din kropp och ditt sinne
 • Du blir mer medveten om här och nu
 • Du ökar din medvetenhet om din existens

Att meditera

Meditation behöver varken vara svårt eller komplicerat. Det behöver inte heller ta upp mycket av din tid. Oftast krävs det dock lite övning i början för att lyckas med att komma in i en djupare avslappning. Det är som med allt annat i livet, ju mer man övar ju bättre kommer man att bli på det. Börja med enklare meditationer som inte behöver var längre än 5 minuter per dag och avancera med tiden. Genom att lära sig att bemästra sina tankar så kommer inte bara dina meditationsstunder ge dig ökat lugn, utan du kommer även ta med dig det sinnestillståndet i vardagen och uppnå mer harmoni och en större närvaro i ditt dagliga liv.

Den vanligaste tekniken i meditation är att sitta stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokusera uppmärksamheten och sitt medvetande på en inre föreställning, eller tvärtom att inte ha någon inre föreställning alls. Meditation kan också utföras liggande eller med öppna ögon, i lugnet av ditt eget hem eller ute i naturen. Gående meditation kan vara ett fantastiskt komplement eller alternativ till den sittande och liggande. Det är även en bra variant för den som har svårt att sitta stilla. Ibland kan det även hjälpa att röra på sig för att uppnå mental avslappning och för att lättare kunna fokusera.

Att andas rätt

Oavsett vilken form man utövar så är andningen hjärtat av meditationen. Andas in och ut genom näsan, djupa andetag som får magen att höjas och sänkas. Andetaget ska vara rytmiskt, tyst, avspänt och långsamt. Att andas rätt har inte bara stor betydelse när vi mediterar, utan är även helt generellt viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det hjälper oss att få mer energi, hantera stress, rätta till obalanser och spänningar. Vi behöver även tillräckligt med syre för att hjärnan och alla våra kroppsfunktioner ska fungera optimalt.

Genom meditation kan vi stärka både den fysiska och mentala hälsan. När vi mediterar aktiveras må bra-hormonet serotonin, vilket gör oss mer tillfreds och hjälper oss att hålla fokus. Meditationen gör oss också mer motståndskraftiga mot stress och det finns en stark koppling mellan vårt mentala tillstånd och immunsystem. Meditation är därmed ett fantastiskt verktyg för att ta kontroll över sin kropp, tankar och sinne.

Relaterade inlägg:

Alla inlägg inom kategorin meditation hittar du här

Boktips: