Minnet / hjärnfunktionen

by Mikaela Bjerring · 2 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Minnet är som vi alla vet den funktion hos hjärnan som gör det möjligt för oss att lagra information som vi senare kan ta fram. Vi har även andra minnesfunktioner i kroppen, t.ex. immunologiskt minne där kroppen känner igen främmande partiklar som vi har varit utsatt för. Hjärnans minne brukar därför delas  in i 2 delar:

  • Procedurminne (motoriska minnet).
  • Deklarativtminne delas in i: korttidsminnet & långtidsminnet.

Procedurminnet – Svarar för de förvärvade motoriska färdigheter som behövs för att gå och röra sig.

Korttidsminne –  Som inte skall förväxlas med närminnet, är minnet för sådan information som man för tillfället har eller nyss har haft i medvetandets fokus. Korttidsminnet är därför ett aktivt arbetsminne; sådan information som man just bearbetar eller alldeles nyss har bearbetat finns i korttidsminnet. Man har för länge sedan övergivit tanken på att försöka bestämma korttidsminnets varaktighet; korttidsminnet för en viss information varar så länge man aktivt bearbetar denna information.

Långtidsminnet –  Består av flera olika i och för sig interagerande men ändå autonoma delsystem.

Episodiskt minne, Semantiskt minne , Perceptuellt minne.

Episodiska minnet – Är som namnet antyder ett minne för händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Minnet av vad man läste i tidningen i morse, den första skoldagen eller vem man träffade på posten i förra veckan är exempel på vad som kan finnas lagrat i det episodiska minnet. Detta minne kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg.

Semantiska minnet – Svarar för att man kommer ihåg generell kunskap och fakta. Det semantiska minnet skiljer sig från det episodiska främst genom att det inte kräver en medveten erinring av det tillfälle när man lärde sig det man vill komma ihåg.

Det perceptuella minnet– Som också kallas det perceptuella representationssystemet, används för identifiering av objekt i omgivningen och av ord i språkliga uttryck. I och med att systemet används för att identifiera objekt i omgivningen är det också av central betydelse för all perceptuell inlärning.

Vissa näringsämnen har genom forskning visat sig stödja minnet och hjärnfunktionen.

Vissa näringsämnen har genom forskning visat sig stödja minnet och hjärnfunktionen.

Näringsämnen som visat sig stödja minnet  och  hjärnfunktionen är:

  • Vitaminer:  B-komplex, B12, B3, E
  • Vitaminliknande ämne: Lecitin  (fosfatidylkolin)
  • Fettsyror: Omega-3 DHA, EPA/DHA
  • Aminosyror:  Acetyl L-karnitin (ALC), L-karnitin, L-glutamin, fosfatdylserin
  • Övrigt:  Q10
  • Naturläkemedel: Gingko biloba, Catuaba, Huperzin, Rosenrot

(Dom näringsämnen som är markerade har starkast verkan)

Kosttillskott av fettsyran Omega-3

Omega-3 är viktigt för optimal hjärnhälsa. Hjärnceller är uppbyggda av olika fettämnen. Dessa måste tillföras och tas upp från bra/ hälsosam mat och gärna kompletteras genom kosttillskott vid behov. fleromättade omega-3 fettsyrorna äter många för lite av. Detta kan öka risken för allvarliga sjukdomar som depression, ADHD, demenssjukdomar m.fl.

Omega-3 är särskilt viktigt för hjärncellernas yttre membran. Alla nervsignaler passerar genom denna feta yta på hjärncellen. När vi lär oss nya saker och använder minnet skapas nya anslutningar mellan nervcellerna och nya membran byggs upp runt dem. Alla cellmembranen förnyar sig kontinuerligt vilket kräver nya fettsyror. Allt detta byggs upp och fungerar bäst med omega-3.

Hjärnan består till 30 – 50% av omega-3 fettsyran DHA, men äter vi för lite omega-3 använder kroppen sämre fettsyror vilket sänker hjärnans prestationsförmåga. Har man ätit onyttigt mättat fett i stora mängder under lång tid kan det ta tid innan omega-3 får effekt och hjärnan börjar fungerar bättre.

Studier har hjorts där det visats att ökat intag av omega 3 förbättrar tillståndet hos personer med depression, dåligt minne och ADHD(1)
Här hittar du kosttillskott av Omega-3:

Kosttillskott av aminosyran ALC

ALC (Acetyl-l-karnitin) är en esterform av  aminosyran L-karnitin och anses ha förmågan att optimera hjärnfunktionen. Ju mer vi åldras, desto mer sjunker nivåerna av ALC i hjärnan. Detta näringsämne förebygger hjärnskador vid stress och hjälper hjärnan att fungera mer effektivt.

För att hålla sin hjärna i form ska man ska helst börja inta ALC i tidig vuxen ålder. Mycket indikerar på att det är essentiellt för alla över 40 år som efterstävar optimal hjärnfunktion och hälsa. Flera dubbelblind placebokontrollerade studier med tillskott av ALC visade efter 12 månader signifikanta förbättringar i minnet. De positiva effekten visade sig efter 3 månader och ökade med tiden. (2)
Här hittar du kosttillskott av: ALC

Kosttillskott av fosfatidylserin

Fosfatidylserin är ett specialiserat lipid som finns naturligt i kroppen. Även om det är en nödvändig komponent för att reglera funktionen av alla celler, finns den i den högsta koncentrationen i hjärnan. Minneskapaciteten minskar med upp till 50% med ökad ålder vilket beror på en stor del på minskad mängd av fosfolipiden. Fostadidylserin ingår som en viktig del av cellmembranen i hjärnan och påverkar minne och inlärning

En försämrad förmåga att exempelvis komma ihåg och koncentrationssvårigheter, har visat sig vara kopplat till för lite fosfatidylserin i hjärnan. Man tror därför att om man tillför fosfatidylserin-komplex  som ett kosttillskott, kan man övervinna den minskande mentala funktionen. Försöken har visat sig vara överraskande positiva. Ett kosttillskott av Fosfatidylserin-komplex, som tas genom upptas i lätt av kroppen. Dubbla blindtester som  gjorts i både Europa och USA, visar att fosfatidylserin-komplex tagits som kosttillskott kan spela en väsentlig roll för vitaliteten. (3)
Här hittar du kosttillskott av: Fosfatidylserin – Fosfoser memory

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

Här hittar du kosttillskott som stödjer Minnet och hjärnfunktionen

 KÄLLOR & REFERENSERPeter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, ISBN: 91-631-7910-5

Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag, ISBN: 91-534-2085-3

(1) Peet, M, Stokes, C, ”Omega 3 fatty acids for th brain nad treatment of psychiatric disorders,” Drugs, 2005;65(8):1051-1059.

(2) Montgomery, SA, et al. ” meta-analysis of double blind randomized controlled clinical trials of acetyl-L-carnitine versus placebo in the treatment of mild congitive impairment and mild alzheimers disease”. Int Clin Psychopharmacol. 2003;18:61-71

(3) www.biosan.se/press/FosfoserFolder

Bildkälla: Bild av: NEUROtiker, Wikimedia commons, Public domain: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gehirn,_medial_-_beschriftet_lat.svg

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 2 trackbacks }