Mindfulness – Medveten närvaro

- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till Bokus och Mindly -

by Mikaela Bjerring

Mindfulness innebär acceptans. Det är ett förhållningssätt till livet som utvecklar medvetenhet, uppmärksamhet och medkänsla. Det handlar om att öka sin närvaro om vad som sker i ögonblicket – tankar, känslor och betrakta omgivningen för vad den är, med en ödmjukhet utan att döma och värdera. Det kan hjälpa oss att leva i större harmoni, hantera stress och bli av med ångest och oro. Det kan även bidra till att man får bättre perspektiv och fokus i livet så att man kan göra klokare och bättre val.

Mindfulness - Medveten närvaro

Den största delen av tiden gör vi ofta saker utan att vara riktigt närvarande om vad det är vi egentligen gör. Istället tänker vi på annat som inte har med nuet att göra. Det gör att vi inte lever helt i ögonblicket. Man regerar ofta per automatik och agerar med gamla invanda beteenden som inte alltid är den bästa lösningen. Man blandar ihop verkligheten med sina egna tankar, erfarenheter, idéer, fantasier och projektioner. Det gör att vi inte är i kontakt med vår omedelbara upplevelse här och nu. Vi förnekar, värderar, tolkar och förvränger. Vi ältar det förflutna och oroar oss för framtiden.

När vi styrs av vanemönster går vi igenom livet frånvarande utan att riktigt vara i närvarande kontakt med oss själva eller vår omgivning. Mindfulness innebär att ta fasta på ögonblicket. Det kan helt enkelt hjälpa oss att få ut mer av vår tid, så att vi kan uppleva mer glädje i tillvaron och bättre hantera smärta, minska stress, ångest och nedstämdhet. Fokusera på lösningen och inte problemet. Det bidrar till att vi får bättre perspektiv, vilket gör att vi kan utföra saker snabbare, bättre och mer effektivt.

Genom att träna upp sin mindfulness så kommer man att upptäcka att man har val i många fler situationer än man tidigare varit medveten om. Det kan lära oss att lägga energi på det som vi kan påverka och som har betydelse för oss och därmed göra fler medvetna val. Samtidigt blir vi också medvetna om det vi inte kan påverka och släppa taget. Som att t.ex älta om det förflutna som inte kommer att förändra det som hänt, utan enbart sluka mer energi från nuet.

För att ta kontroll över sina tankar krävs övning. Genom att öva mindfulness så ökar vi förmågan att agera medvetet, vilket hjälper oss att bryta gamla invanda mönster och istället välja nya och mer genomtänkta lösningar. Ett medvetet liv är ett rikare liv eftersom det gör oss mer insiktsfulla om det som händer, vilket gör att vi verkligen lever. Utan mindfulness fastnar vi lätt i ältandet av våra egna tankar och vi ser ständigt världen färgade av våra egna fördomar och förutfattade åsikter.

Böcker om mindfulness hittar du här

Ljudböcker och träningsprogram i mindfulness hittar du här

Läs mer om mindfulness: