Vitaminer

by Mikaela Bjerring

Idag känner vi till 13 vitaminer som är essentiella (livsnödvändiga), vilket innebär att kroppen inte själv kan producera dom. Vi måste därför med jämn tillförsel få i oss samtliga via kosten för att inte få brist. Nio vitaminer är vattenlösliga: Vitamin C och de åtta B-vitaminerna och fyra vitaminer är fettlösliga: A, D, E och K. 

Om vitaminer

Vitaminerna och dess funktion

Vitaminer är ett antal livsnödvändiga organiska ämnen som kroppen till största del inte kan bilda själv. Vi måste därför få i oss dom via kosten. Det finns dock undantag då D-vitamin till viss del kan bildas i huden vid solexponering och en viss mängd K-vitamin och B-vitaminer kan bildas i tarmen. Om kroppen inte får tillräcklig tillförsel av alla vitaminer kan det ge upphov till näringsbrister och bristsymtom som i sin tur kan bidra till olika sjukdomstillstånd.

Allting som händer i kroppen handlar i grunden om olika slags kemiska omvandlingar, där varje vitamin har sin bestämda biologiska funktion. Många vitaminer samverkar t.ex i kroppen med olika enzymer, vilka fungerar som katalysatorer i nästan alla metaboliska reaktioner. De är absolut nödvändiga för reglering av ämnesomsättningen, omvandling av fett och kolhydrater till energi, samt för uppbyggnad av ben och andra vävnader. Andra vitaminer kan fungera som råmaterial för olika hormoner.

Vissa vitaminer fungerar som antioxidanter och verkar som ett slags “konserveringsmedel” inne i kroppen, som bland annat bidrar med att skydda fettämnen från härskning. Antioxidanter har betydelse för vårt immunsystem och bekämpar fria radikaler som kan ge upphov till många sjukdomstillstånd.

Betydelsen av att äta en ren och näringsrik kost

Innehållet av vitaminer och andra näringsämnen i vår kost har successivt minskat genom tiderna på grund av försämrat näringsvärde i jorden, onaturliga odlingsmetoder och tidig skörd av omogna frukter och grönsaker så de ska tåla långa transporter och långvarig lagring. Dessutom förekommer det i stor utsträckning raffinering och industriell bearbetning av moderna livsmedel, vilket ger vår mat ytterligare försämrat näringsvärde. Även vatten- och luftföroreningar gör att vi får i oss många toxiska ämnen. Det är därmed ännu viktigare att vi ser till att vi äter en ren och näringsrik kost och att vårt dricksvatten är rent. Att vi får i oss alla essentiella näringsämnen för att motverka att vi får näringsbrister och för att stödja kroppens avgiftningssystem.

Läs mer om vattenlösliga vitaminer: