Ångest

by Mikaela Bjerring · 2 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Ångesttillstånd kan uppkomma på grund av genetiska faktorer, fysiologiska obalanser i hjärnans kemi, metall- och miljöförgiftning, felprogrammering under uppväxten, trauman , övertidsarbete, höga stressnivåer eller negativ inställning till livet. 

Ångest är ett spänningstillstånd med oro, tvivel eller tvekan om vad som kommer att hända, och ofta en känsla av maktlöshet och svårigheter att handskas med kommande händelser. Vårt fysiska svar på stress och ångest är detsamma. Fysisk smärta vid ångest är inget ovanligt på grund av ökade fobikänslor och långvarig spänning. Kroppen tar mycket stryk av stress och ångest och det påverkar då speciellt immunsystemet, hormonsystemet och hjärt-kärlsystemet.

Näringsämne som bevisats stödja kroppen vid ångest och oro (1):

  • Vitaminer: B-komplex, B3, folsyra, B12
  • Mineral: Mg
  • Fettsyror: Omega-3
  • Aminosyror: GABA, teanin (grönt te), 5-HTP

(Dom näringsämnen som är markerade har starkast verkan)

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

Här finner du hälsokostprodukter som kan hjälpa vid Oro och ångest

 

 KÄLLOR & REFERENSER(1) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sida: 695, ISBN: 91-631-7910-5.

Näringsaspekter vid depression och ångest: http://www.medibalans.se/press/Naringsaspekter.pdf

Jonsson B, Winzer R. Depression – i ett miljö-, samhälls- och evolutionsperspektiv – del 1, Medikament 2004, nr 5-6, sid 32-37; del 2, nr 7, sid 14-19.

Gadamer, Hans-Georg (2011). ”Ångest och ängslan”. Den gåtfulla hälsan. Ludvika: Dualis förlag AB. Sid. 36-41. ISBN 978-91-87852-40-4

Bildkälla: Fotograf: Mikaela Bjerring (Passion för hälsa)