Syre – produkter

by Mikaela Bjerring · 3 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Syre och dess inverkan på hälsan

Syre är nödvändigt för att upprätthålla liv och att få i sig tillräckligt med syre genom att andas rätt har stor betydelse för hälsan.

Människan är beroende av syre och genom att andas rätt stödjer det din hälsa. 
Hela 65 % av vävnaden i kroppen består av syre och reagerar med nedbrytningsämnena från maten för att bilda koldioxid, vatten och energi.

För hundratals år sedan bestod luften av 30-40 % syre och i dag ligger den på 18-22 % vilket påverkar vår hälsa och miljö negativt.
 Att syrenivån i luften sjunkit beror bland annat på att stora mängder algerna i vattnet är förorenade, vilket är planetens största producent av syre. Även att regnskog huggs ner påverkar syrehalten i luften.

Syre har stor betydelse för både hälsan och miljön.

Syre har stor betydelse för både hälsan och miljön.

Andas rätt och öka intaget av syre
Inte nog med att vi inte får optimalt med syre via luften, så andas de flesta människor även fel. Rätt andning har många fördelar för hälsan och fördelarna med ökad syretillförsel är många. Ökat intag av syre minskar kroppens försurning, minskar stress, oro, nervositet och rädsla. Bra syreintag ger även mer energi, bättre koncentration, ökat välbefinnandet m.m.

Det finns olika andningstekniker man kan ta hjälp av för att öva upp sin andning. Ett exempel är:

 • Lägg dig ner på rygg, lägg en hand på magen och en på bröstkorgen och se till att du är avslappnad.
 • Slut ögonen och dra sakta in luften genom näsan tills lungorna är fyllda till max och magen är helt utspänd.
 • Håll andan en stund och andas sedan långsamt ut till dess att lungorna är helt uttömda och dra till sist in magen och pressa ut den sista luften.
 • Upprepa…
Syre

Syre

Egenskaper och fördelar med att stort syreintag:

 • Cellerna behöver ständigt tillförsel av syre, syrebehandling kan öka leveransen av syre och näring till cellerna.
 • Stödjer produktion av vita blodkroppar som bekämpar infektioner.
 • Viktigt för kroppens avgiftning och för att föra ut slaggprodukter.
 • Har virus och bakteriedödande egenskaper, virus och bakterier kan inte leva i en syrerik miljö.
 • Bidrar till friska röda blodkroppar, membranen blir mer flexibla.
 • Stödjer aktiviteten och effektiviteten hos antioxidanter.
 • Syre accelererar citronsyracykeln som är kroppens huvudsakliga biokemiska system för frigörande av energi från socker och som då ökar den allmänna ämnesomsättningen.

Olika syrebehandlingar:

 • Valkion – Man andas in the aktiverade syret.
 • Ozon – Är en form av syre med 3 extra syremolekyler. Ozon har starkt virusdödande egenskaper.
 • Olika former av zonterapi är: inandning, injicering, bastu, ozontält.
 • Väteperoxid – kroppen använder väteperoxid för att döda bakterier, virus och parasiter. Väteperoxid produceras av granulocyterna för att bekämpa infektion.Väteperoxid används för att reglera ämnesomsättningen, hormonproduktionen, energitillverkning m.m. Väteperoxid används för som desinficeringsmedel.Man har också börjat injicera väteperoxidlösning vid behandling av olika sjukdomar. Överanvändning eller felanvändning av väteperoxid kan leda till ökning av fria radikaler och bidra till sjukdom.Väteperoxid måste vara kraftigt utspätt vid användning för det är kraftigt frätande för hud och slemhinnor.
 • Aktiverat syre i vätskekoncentration – Man jonbinder stabiliserat syre till mineralämnen i en kolloidal form för att säkra att det är stabilt till det når cellerna. Det finns flera produkter som innehåller aktiverat syre som blandas med vatten eller juice.

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

 KÄLLOR & REFERENSERPeter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag. ISBN: 91-631-7910-5.

Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sidor: 297, 129, ISBN: 91-534-2085-3

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.