Forskning: Brist på Omega-3 kan öka risken för beteendeproblem

by Mikaela Bjerring on 9 juli, 2016 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Kost, Kosttillskott, Psykisk hälsa

Att Omega-3 fettsyran DHA har betydelse för normal hjärnfunktion och vår mentala hälsa är vida känt. Ett flertal studier som utförts på senare år visar att temperamentsfulla och aggressiva tonåringar får ett bättre beteende vid intag av tillskott av omega-3.

Forskning- Brist på Omega-3 kan öka risken för beteendeproblem

Studier: Tillskott av Omega-3 vid beteendeproblem

Adrian Raine som är professor i psykologi, psykiatri och kriminologi vid Universitetet Richard Perry i USA, har under hela sin karriär ägnat sig åt att studera hur de biologiska funktionerna i hjärnan påverkar antisocialt beteende. I hans forskning har han inriktat sig på hur man kan påverka hjärnan vid sådana beteenden oavsett om det rör sig om mildare aggressivitet eller mer extrema fall som mördare.

Professor Adrian Raine genomförde 2015 en randomiserad och kontrollerad studie om hur omega-3-tillskott påverkar mauritiska ungdomar. Resultatet visade att både aggressiviteten och det antisociala beteendet minskade hos den grupp som fick tillskott av omega-3. Barn med våldsamt och aggressivt beteende, speciellt den emotionella och impulsiva formen – blev mycket lugnare när de under tre månader fick 1 gram omega-3 och ett vitamin- och mineraltillskott per dag.

Adrian Raine beslutade därefter att utföra ett liknande försök vid universitetet Penn i Philadelphia. I den nya randomiserade och kontrollerade studien ingick 290 amerikanska barn mellan elva och tolv år gamla som hade en historik av ett mycket våldsamt beteende. Man delade upp barnen i fyra olika grupper. Barnens nivåer av omega-3 mättes i början och slutet av studien.

En grupp fick omega-3 och multivitaminer plus kalcium i tre månader. En andra grupp fick kognitiv beteendeterapi (KBT). En tredje grupp fick både omega-3 och multivitaminer plus kalcium och KBT. En fjärde grupp fick enbart information om hur man minskar aggressivt beteende.

Efter 3 månader när man avslutade studien så såg man en direkt minskning av barnens aggressiva beteende i de grupperna som fick näringstillskott. Efter dessa 3 månader fick barnen inte längre några näringstillskott. Man följde upp efter ytterligare 3 månader och man kunde då se att de positiva egenskaperna hade försvunnit. Forskarna kom fram till att det finns starka indikationer om att tillskott av omega-3 påverkar beteendet i rätt riktning hos barn med aggressivt beteende.

Relaterade inlägg:

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: