Årstidsbunden depression även kallat SAD, efter den engelska benämningen seasonal affective disorder, är en åkomma som kännetecknas av starka och svängningar i sinnesstämningen i övergången mellan årstiderna. Den utsatta kan uppleva energilöshet, depression, oro, ångest och att livet helt enkelt...

läs mer