När bristen av ljus kan leda till årstidsdepression (SAD)

- I samarbete med mialundinshop.com -

by Mikaela Bjerring on 4 december, 2014 · 7 comments

in Blogg, Energibrist, Hälsa, Kosttillskott, Psykisk hälsa

Årstidsbunden depression även kallat SAD, efter den engelska benämningen seasonal affective disorder, är en åkomma som kännetecknas av starka och svängningar i sinnesstämningen i övergången mellan årstiderna. Den utsatta kan uppleva energilöshet, depression, oro, ångest och att livet helt enkelt känns allmänt tungt.

När bristen av ljus kan leda till årstidsdepression (SAD)

Trots det återkommande mörkret varje vinter är våra kroppar och sinnen dåligt utrustade för bristen av solljus. Ungefär 60 procent av alla vuxna människor drabbas av vintertrötthet. För 10 procent blir besvären allvarligare, med bland annat nedstämdhet och ett ökat sömnbehov som symptom. För ca 5 procent går det så långt att dom utvecklar depression.

Vad är då årstidsbunden depression eller SAD?

Årstidsbunden depression även kallad vinterdepression, vårdepression och/eller höstdepression, kännetecknas av starka svängningar i sinnesstämningen i övergången mellan årstiderna. Det är en typ av depression som har en stark koppling till ljus och mörker. Problem av den här typen existerar knappt i länder som ligger nära ekvatorn, men ju längre man kommer på norra och södra halvklotet där dygnet växlar i längd mellan årstiderna, ju vanligare är SAD.

Vanliga symtom i den depressiva fasen kan vara:

 • En nedstämd sinnesstämning
 • Ökat sömnbehov
 • Nedsatt socialt behov
 • Minskad fysisk aktivitet
 • Ändrad aptit- vanligtvis ökat behov utav kolhydrater
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad PMS
 • Irritation
 • Oro
 • Ångest
 • Insomningssvårigheter

Vad som orsakar tillståndet har forskare ännu inte kunnat klarlägga helt och hållet. Ärftlig känslighet och levnadsvanor tror man kan vara en bidragande orsak och lika så näringsbrister. Forskning indikerar även att hormonet melatonin och substansen serotonin spelar en betydande roll vid årstidsrelaterad depression (1).

Hur påverkar serotonin och melatonin oss?

Människans hjärna innehåller mer än hundra miljarder nervceller som har kontakt med varandra genom ett avancerat nätverk. Nervcellerna kan kommunicera med varandra med hjälp av specifika kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. När en nervcell ska skicka information till en annan cell frisätter den olika signalsubstanser som binder till speciella receptorer hos mottagarcellen. Signalsubstanser används även för att överföra information från nervceller till andra celler i kroppen och signalsubstanserna påverkar känslor, tankar, sömn och aptit etc.

Serotonin är en signalsubstans som hjälper till att reglera en mängd av kroppens funktioner. Serotonin finns bland annat i hjärnan och centrala nervsystemet och spelar där en viktig roll för vårt humör, välbefinnande, beteende och sömnrelaterade kroppsfunktioner.
 Brist på Serotonin kan bland annat leda till emotionell obalans. Tillsammans med melatonin är serotonin speciellt involverat i sömncykeln. Melatonin hjälper dig att somna och serotonin ser till att du vaknar upp och känner dig utsövd.

Vad kan man då göra för att minska besvären av SAD?

För att förebygga eller minska besvär av SAD bör man försöka öka kroppens nivå av serotonin. Vistas så mycket som möjligt i dagsljus och solljus även under den mörkare delen av året. Ljusterapi är en alternativmetod som erbjuds av vissa kommuner, eller som man kan använda sig av själv hemma genom att skaffa en dagsljuslampa. Det har dock visats att intag av D-vitamin i optimala doser är mer verksamt än ljusterapi och dessutom mycket effektivare när det gäller lindra symtom vid SAD (5). Om du misstänker att dina D-vitaminnivåer är låga, så kan det vara en bra idé att kolla upp din D-vitaminstatus genom ett blodprov.

Man kan på ett naturligt sätt själv öka serotoninnivån i kroppen med hjälp av att fylla på kroppen med rätt näring. Nervcellerna kan själva bilda serotonin genom att omvandla aminosyran tryptofan till 5-htp som är ett förstadium till serotonin. Intag av 5-htp/ har visats ge goda resultat i ett flertal studier (3), (4), (5). I kombination av intag av 5-HTP kan man med fördel även inta B-komplex samt kalcium och magnesium.

Om du intar några mediciner eller lider av någon sjukdom så bör du först rådfråga med din läkare om innan du gör några större förändringar i ditt näringsintag.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Arstidsbunden-depression/?ar=True

(2) Journal of the American Academy of Dermatology June 2010, Volume 62, Issue 6, Pages 929.e1-929.e9 “Estimated equivalency of vitamin D production from natural sun exposure versus oral vitamin D supplementation across seasons at two US latitudes”

(3) Authors: V. Terushkin, A. Bender, E.L. Psaty, O. Engelsen, S.Q. Wang, A.C. Halpern

(4) zmilacher, K, et al. ”L- 5hydroxytryptofan alone and in combination with a peripheral decarboxylase inhibitor in the treatment ofdepression” Neuropsycobiology 1988:20: 28-3

(5) Thomson, J et al. ” the treatment of depression in general practise: a comparison of L-tryptofan, amitriptyline, and a combination of L-tryptofan and amitriptyline with placebo”. Psychol Med 1982;12:741-75

(6) van Prag, HM., ”Managemant of depression with serotonin precursors”. Biol Psychatry 1981;16:291-310

 

{ 6 comments… read them below or add one }

1 Mia Strand december 4, 2014 kl. 19:59

Jag brukar höja mitt intag av D-vitamin på vintern och mår då mycket bättre sen tar jag även multivitaminer och C-vitamin.

Svara

2 Mikaela Bjerring december 5, 2014 kl. 13:55

Vad härligt att du känner skillnad och mår bättre.

Svara

3 Anna Jansson december 4, 2014 kl. 20:02

Det är så mycket som kan vår kropp i obalans! Så viktigt att lyssna på sin kropp och ta hand om den!

Svara

4 Mikaela Bjerring december 5, 2014 kl. 11:47

Visst är det så!

Svara

5 Sia december 11, 2014 kl. 12:06

Tack för du tar upp ett sådant viktigt ämne! Att lida av SAD är nog vanligare än vad vi tror.

Svara

6 Mikaela Bjerring december 12, 2014 kl. 13:49

Ja, det är tyvärr relativt vanligt att man upplever problem vid årstidsskiftena.

Svara

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: