Zink ( Zn )

by Mikaela Bjerring · 0 comments

Klicka här för att gå direkt till produkter

Zink och dess funktion i kroppen

Zink bidrar till nästan 100 olika viktiga kroppsfunktioner. Den fungerar bland annat som en cofaktor i fler än 40 viktiga enzymreaktioner, många inblandade i matsmältningen. (1) (2)

Huvudfunktionen hos zink är att stödja och möjligöra enzymreaktioner, man känner till mer än 200 metallhaltiga enzymer som är zinkberoende för att kunna utföra sina uppgifter. Zink behövs även för proteinsyntes och omsättning av kolhydrater, och utgör en viktig beståndsdel i produktion, lagring och sekretion av insulin. Det har visat sig att många personer med blodsockerobalans och typ 2 diabetes ofta har zinkbrist. (2)

Zink är en stark antioxidant och vid infektioner, stress och vid ansträngande motionspass utsöndrar kroppen extra mycket zink. Under senare år har man kunnat konstatera att zink bidrar till att återställa kroppen i samband med förkylning, eftersom den skyddar mot både bakteriella – och virusinfektioner. (2)

Zinkbrist
Enligt undersökningar (2)  tillhör zink de mineral som svenskar lider störst brist på. Orsakerna till zinkbrist kan antingen vara för lite zink i maten eller nedsatt upptagningsförmåga av zink från tarmen, till exempel i samband med glutenintolerans. Zinkupptaget kan påverkas negativt av fytinsyra som finns i de flesta spannmålsprodukter. (1) (2)

Brist på zink hos barn ger tillväxthämning och störd utveckling (1). Hos vuxna är de vanligaste bristsymtom hudförändringar, hudsprickor, eksem, spruckna naglar, dålig sårläkning, håravfall, hudbristningar/sträckmärken, försämrad smak och försämrat immunsystem. (2)

Zink ( Zn) stabiliserar strukturen hos protein, DNA och hormonreceptorer

Zink ( Zn) stabiliserar strukturen hos protein, DNA och hormonreceptorer

Exempel på vad zink har för funktion i kroppen (2):

 • Betydelse för ämnesomsättningen.
 • Stödjer produktion, lagring och sekretion av insulin.
 • Betydelse för immunsystemet.
 • Stödjer leverfunktionen.
 • Betydelse för sårläkning.
 • Betydelse för skelettet och benhälsan.
 • Betydelse för synen, smakkörtlarna och lukten.
 • Bidrar till frisk hud.

Testa din zinkstatus i kroppen med zinksulfat
Zinksulfat smaktest är ett prisvärt och bekvämt sätt att testa sin zinkstatus i kroppen. Testet anses vara mycket träffsäkert och en adekvat bedömningsmetod. Eftersom smaklökarna styrs av enzymer som är zinkberoende kan man bedöma smaksensationen efter att hållit en klunk vatten utspädd med 0.1 % zinksulfat i munnen under 10-15 sekunder.
Den smak man känner indikerar då bra eller dåliga zinkvärden i kroppen:

 • Stark, motbjudande smak direkt efter intag av zinkvattnet betyder att man har bra zinkvärden och förråd i kroppen.
 • Måttlig metallsmak, betyder måttlig zinkbrist.
 • Något söt eller sträv smak betyder ganska långvarig eller allvarlig zinkbrist.
 • Om det smakar som vatten betyder det att man har svår och långvarig zinkbrist.

Här hittar du: Zink - Zinkstatus

Se hela bodystores utbud av kosttillskott och hälsokost

Produkter

KÄLLOR & REFERENSER(1) LIVSMEDELSVERKET – http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Salt--mineraler/Zink-/

(2) Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 343-352 , ISBN: 91-631-7910-5.

Bildkälla: Wikimedia commons/zinc

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa