Biofeedback kan ge dig stresskontroll

by Mikaela Bjerring on 23 februari, 2011 · 0 comments

in Alternativ medicin, Blogg, Diagnostik, Hälsa, Stress

Biofeedback är en stresshanteringsmetod som har blivit allt mer populär. Du får genom en utövare information om olika kroppsfunktioner som är relaterade till stress som t.ex blodtryck, svettning, puls och muskelspänning. Det gör att du kan ta kontroll över stressen och hantera den på ett effektivt sätt.

Biofeedback kan ge dig stresskontroll

Hur fungerar biofeedback?

Din ”lärare” här är en apparat som kopplas till dig med hjälp av ett antal elektroder eller sonder. Du får information om dina reaktioner på stress via blinkande lampor eller ljudsignaler som blir starkare eller svagare allt eftersom stressnivån stiger eller sjunker. Det gör att du blir medveten om hur du reagerar inför stressande situationer när du hör signalerna förändras. Biofeedback hjälper dig på så sätt få kontroll över dina kroppsfunktioner. Du kan sedan lära dig styra dessa signaler med hjälp av olika avslappningstekniker.

Anta att du har spänningshuvudvärk. Då fästs elektroder på din panna så att varje rörelse i muskeln upptäcks elektroniskt, och informationen matas tillbaka till dig i form av ett pip. Tonen blir starkare efterhand som muskeln spänns och svagare när den slappnar av. Genom att kontrollera tonen kan du lära dig att hålla muskeln avslappnad. Du blir dessutom medveten om exakt vad det är i dina tankeprocesser som orsakar obehaget. Det ger dig en helt annan kontroll över din stress och spänningar i kroppen.

Forskning om biofeedback

Inom den vetenskapliga världen har forskare visat ett stort intresse för biofeedback och dess möjligheter. En hel del studier har utförts och ytterligare forskning är på gång. I fem kontrollerade studier på barn och ungdomar (Osterhaus 1993, Labbe 1995, Kroner-Herwig 1998, Sartory 1998 samt Scharff 2002), kunde man visa att biofeedback minskade förekomsten av huvudvärk. I en annan studie (Wenck 1996) visade sig biofeedback kunna minska förekomst av ångest och oro. Vid en studie (Humphreys 2000) kunde man reducera magsmärtor med biofeedback. Syftet med biofeedbackträning är att du efter 4-8 veckor ska kunna reglera dina kroppsreaktioner utan apparaten och på så sätt effektivt kunna hantera din stress.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARJournal of Sports Science and Medicine (2012) 11, 331-338 http://www.jssm.org/vol11/n2/17/v11n2-17pdf.pdf

Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sida: 160, ISBN: 91-534-2085-3

Forskning på karolinska: http://www.tf.nu/nyhet/naurofeedback-eller-biofeedback-ny-forskning-pa-karolinska/

Effekten av biofeedback har studerats hos barn som lider av migrän: http://www.neuroportalen.com/item.php?alt=128

Stress management med Biofeedback: http://www.dpstress.se/2011/06/15/stress-management-biofeedback-demo/

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: