Biofeedback kan ge dig stresskontroll

by Mikaela Bjerring on 23 februari, 2011 · 2 comments

in Alternativ medicin, Blogg, Diagnostik, Hälsa, Stress, Träning

Biofeedback är en stresshanteringsmetod som har blivit allt mer populär. Du får genom en utövare lära dig använda informationen om en kroppsfunktion som är relaterad till stress – som till exempel blodtryck, svettning, puls och muskelspänning. Du lär dig att kontrollera stressen samt att sänka blodtryck och puls. Kroppsliga processer som en gång ansågs ofrivilliga har nu blivit kontrollerbara.

Hur fungerar biofeedback?
Din ” lärare” är en apparat som kopplas till dig med hjälp av ett antal elektroder eller sonder. Du får information om dina reaktioner på stress via blinkande lampor eller ljudsignaler som blir starkare eller svagare allt eftersom stressnivån stiger eller sjunker.

Biofeedback- ger dig kontroll

Biofeedback- ger dig kontroll

Du blir medveten om hur du reagerar inför stressande situationer när du hör signalerna förändras. Biofeedback hjälper dig på så sätt få kontroll över dina kroppsfunktioner. Du kan sedan lära dig styra dessa signaler med hjälp av olika avslappningstekniker.

Anta att du har spänningshuvudvärk. Då fästs elektroder på din panna så att varje rörelse i muskeln upptäcks elektroniskt, och informationen matas tillbaka till dig i form av ett pip. Tonen blir starkare efterhand som muskeln spänns och försvagas när den slappnas av. Genom att kontrollera tonen kan du lära dig att hålla muskeln avslappnad. Du blir dessutom medveten om exakt vad det är i dina tankeprocesser som orsakar obehaget. Det ligger nu i din makt att lindra det.

Forskning om biofeedback
Inom den vetenskapliga världen har forskare visat intresses för biofeedback och dess möjligheter. En hel del studier har utförts och ytterligare forskning är på gång. I fem kontrollerade studier på barn och ungdomar (Osterhaus 1993, Labbe 1995, Kroner-Herwig 1998, Sartory 1998 samt Scharff 2002), kunde man visa att biofeedback minskade förekomsten av huvudvärk. I en annan studie (Wenck 1996) visade sig biofeedback kunna minska förekomst av ångest och oro. Vid en studie  (Humphreys 2000) kunde man reducera magsmärtor med biofeedback.

Syftet med biofeedback träning är att du efter 4-8 veckor ska kunna reglera dina kroppsreaktioner utan apparaten. De ständiga framstegen inom datatekniken innebär att det nu finns interaktiva program man kan använda för att underlätta självreglering.

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARJournal of Sports Science and Medicine (2012) 11, 331-338 http://www.jssm.org/vol11/n2/17/v11n2-17pdf.pdf

Peter Wilhelmsson, Lev ung längre, ICA bokförlag. Sida: 160, ISBN: 91-534-2085-3

Forskning på karolinska: http://www.tf.nu/nyhet/naurofeedback-eller-biofeedback-ny-forskning-pa-karolinska/

Effekten av biofeedback har studerats hos barn som lider av migrän: http://www.neuroportalen.com/item.php?alt=128

Stress management med Biofeedback: http://www.dpstress.se/2011/06/15/stress-management-biofeedback-demo/

{ 2 comments… read them below or add one }

1 Kim mars 1, 2011 kl. 08:50

Wow, detta skulle jag vilja prova, jag har ofta spänningshuvudvärk och skulle vara super om jag kunde lära mig kontrollera det. Tack för tipset!

Svara

2 Jenny december 1, 2012 kl. 00:05

Var kan man köpa denna??

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: