Sömnproblem? – Vakna utsövd med passionsblomma

by Mikaela Bjerring on 3 mars, 2015 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Örtmedicin, Sömnen

Passionsblomma har länge använts traditionellt av nord- och centralamerikanska ursprungsbefolkningar vid sömnproblem för att behandla bland annat sömnlöshet och oro. Idag stödjer modern forskning passionsblommans egenskaper.

Passionsblomma

Vi har alla någon gång upplevt sömnlösa nätter. Tröttheten värker i kroppen och nattens mörka hål blir din värsta fiende. Du vrider och vänder på dig för att försöka hitta ro, men John Blund kommer inte…

Orsakerna till sömnstörningar kan vara många och vid långvariga sömnproblem är det bästa att du försöker komma underfund med vilken som är den grundläggande orsaken för din sömnlöshet. Natt efter natt med dålig sömn kan med tiden kan skapa en rad hälsoproblem då sömnen har en stor betydelse för vår hälsa.

Vissa naturmedel kan hjälpa dig att finna ro och underlätta den välbehövliga sömn som din kropp och hjärna behöver. Fördelen med naturmedel mot sömnproblem är att de inte har samma svåra biverkningar som syntetiska sömnmedel på recept kan ha.

Traditionell användning av passionsblomma

Traditionellt har passionsblomma länge används i Sydamerika som ett medel vid sömnlöshet och kramper. Idag är passionsblomma av ett stort vetenskapligt intresse för bland annat sömnlöshet, oro och ångest.

Studier (1) visar att passionsblomman kan ha potential att kunna användas med framgång som en behandling för ångest. Växtens aktiva komponenter har visat sig öka GABA (gamma-aminosmörsyra) i hjärnan, vilket skapar en känsla av lugn.

I en annan studie som inkluderade 91 personer med symtom för ångest gavs ett naturläkemedel som innehöll passionsblomma. Forskarna fann att de som fick et naturläkemedel med passionsblomma visade minskad symptom av ångest jämfört med de som fick placebo.

Passionsblomma anses vara säker att använda, men kvinnor som är gravida eller ammar bör inte inta passionsblomma. Likväl bör personer som är under medicinering rådgöra med sin läkare då passionsblomma kan ha interaktion med vissa läkemedel.

Naturläkemedlet Pascoflair vid sömnlöshet

Pascoflair från Bringwell är ett traditionellt växtbaserat maturläkemedel som kan används vid lindrig oro och tillfälliga sömnproblem.

Passionsblommans effekt är tydlig och eftersom det är ett växtbaserat naturläkemedel är produktions-processen oerhört viktig så att man säkerställer att rätt mängd av extrakt och kvalitet tas ur växten. Pascoflair tillverkas av Pasco, en av Tysklands ledande aktörer inom växtbaserade läkemedel och är ett godkänt naturläkemedel av Läkemedelsverket.

I flera publicerade studier (2) av Pascoflair 425 mg, som innehåller passionsblomma framgick flera signifikanta resultat såsom; att man somnar lättare, somnar snabbare, får en mer rofylld sömn, färre uppvaknanden under natten samt att man känner sig mer alert när man vaknar.

I en dubbelblind studie som utfördes av Pascoe fick hälften av försökspersonerna Pascoflair och den andra hälften placebo. Direkt efter att de vaknat fick deltagarna göra ett stresstest. De som hade tagit Pascoflair visade sig vara mer avslappnade och alerta när de gjorde testet. Forskarna tolkade detta som ett tecken på bättre sömnkvalitet.

Passionsblomma är inte beroendeframkallande

GABA är ett av hjärnans viktigaste lugnande ämnen. Sömnsvårigheter och oro beror ofta på att det finns för lite GABA tillgängligt i hjärnan. Passionsblommans lugnande effekt beror på att den ökar mängden tillgängligt GABA. Dessutom gör den receptorerna som tar upp GABA mer mottagliga. Lugnande receptbelagda läkemedel påverkar också receptorerna för GABA, men de kopplar ihop sig med GABA-receptorerna på ett annat sätt än ämnena i passionsblomman. Det gör att passionsblomma inte är beroendeframkallande till skillnad från många lugnande läkemedel och sömnmedel..

Här hittar du återförsäljare av Pascoflair

 

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Passionsblomma. Penn State. Milton S. Hershey Medical Center. http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productId=107&pid=33&gid=000267

(2) Om pascoflair: http://www.bringwell.com/bw_vendor/pascoflair-2/?ckvendor=1

http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/Herbal_-_Summary_of_assessment_report_for_the_public/2010/03/WC500075790.pdf

http://www.fkog.uu.se/course/essays/passiflora_spp.pdf


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: