12 anledningar till att välja ekologiskt!

by Mikaela Bjerring on 19 februari, 2014 · 6 comments

in Blogg, Ekologiskt, Hälsa, Livsmedel, Livsstil, Miljövänligt

Det finns en mängd anledningar som talar för varför man bör välja ekologiskt – både när det gäller miljön, djurens välmående och inte minst för din egen och andras hälsa. Ekologisk mat är även långsiktigt mer ekonomiskt än konventionellt odlad.

12 anledningar till att välja ekologiskt

1. Ren mat

Du slipper mängder av gifter och kemiska bekämpningsmedel i din mat. År 2008 gjorde livsmedelsverket 1 536 stickprov på livsmedel och i dessa hittades 312 olika bekämpningsmedel. Du stödjer samtidigt miljön genom att färre kemikalier läcker ut i kretsloppet.

2. Högre näringsvärde

Ekologiska grönsaker innehåller ofta högre näringsvärde än icke ekologiska. Detta beror på att ekologiska bönder är mer noggranna med att återmineralisera jorden. Kött och mejeriprodukter som är ekologiska har en bättre fettsyra-sammansättning och innehåller högre halter av de nyttiga omega-3 fettsyrorna. Detta beror på att ekologiska djur äter mer gräs och mindre kraftfoder.

3. GMO-fritt

Genmanipulering är en teknik som används för att ändra levande varelsers ärftliga egenskaper på ett sätt som inte kan ske naturligt. I livsmedelsproduktionen används detta framför allt på växter för att de ska klara av starkare bekämpningsmedel. Att välja ekologiskt är det enda sättet att helt undvika GMO mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen av ekologiska livsmedel och kräver intyg på att så inte skett. Genom att välja ekologiskt säger du samtidigt NEJ till genmodifierad mat.

4. Säkrare mat

Konventionellt uppfödda kreatur utfordras dagligen med stora mängder antibiotika, hormoner och många andra mediciner, oavsett om de är sjuka eller inte. Alla de här ämnena passeras sedan vidare till konsumenten, vilket kan bidra till olika sjukdomstillstånd. Ekologisk mat innehåller inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande och allergiframkallande.

5. Renare vatten

Bekämpningsmedel från jordbruken läcker ut till sjöar och vattendrag. Prover från naturvårdsverket visar att det finns rester av bekämpningsmedel i våra vattendrag och att dessa sedan sprids till regnvattnet och grundvattnet som sedan blir vårt dricksvatten.

6. Snällare djurhållning

För dig som äter kött och mejeriprodukter är det ännu viktigare att välja ekologiskt, både för din egen och för djurens skull. Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta på öppna fält, till skillnad från den konventionella köttindustrins trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset, lever trångt och tvingas äta kadaver och fiskmjöl.

7. Mer smak

Ekologiska grönsaker och frukter har mer smak. Detta beror bland annat på att de har lägre vattenhalt än de konventionellt odlade och att de växer i en näringsrikare jord.

8. Friskare växt- och djurliv

Ekologiska odlingar bidrar till ett friskare växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med förmultnade växtdelar och djurspillning, något som gör jorden bördig och gynnar växt- och djurlivet. De senaste 30 åren har det konventionella jordbruket lett till jorderosion, en minskning av det vilda djurlivet.

9. Långsiktigt ekonomiskt

Vi slänger en tredjedel av maten – samtidigt säger vi att vi inte har råd med ekologiskt! Om vi istället planerar våra livsmedelsinköp bättre och slutar slänga mat så skulle vi kunna äta mer ekologiskt utan att det kostar mer. Ekologisk är på långsikt inte dyrare att odla än den konventionellt framodlade. Årligen kostar de konventionella jordbruken stora summor, i form av nedsmutsade marker och vattenkällor. Detta är pengar som staten betalar som i sin tur kommer från skattebetalarna. Dessutom spar det ekologiska lantbruket in stora mängder energi genom att inte transportera konstgödsel till gården eller mata djuren med industriellt framställt foder. Ekologiska odlingar är på långsiktigt en betydligt billigare metod.

10. Människovänligare

Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Detta visar sig bland annat i betydligt högre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare på de icke ekologiska gårdarna. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

11. Bevarad natur

Ser man det ekologiska jordbruket ur ett helhetsperspektiv, hjälper det till att behålla den vackra landsbygden. Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur. När du väljer ekologiskt ger du samtidigt kommande generationer en bättre framtid.

12. För framtiden

Det saknas mycket kunskap idag om hur man i framtiden ska kunna odla marken på ett hållbart sätt. Ekologiska jordbruk kan utveckla kunskapen om hur en stor mängd mat kan produceras på ett energisnålt sätt, med hjälp av naturens resurser. Genom att köpa ekologiskt gynnas alltså människans möjligheter att försörja sig i framtiden.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARNaturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kampanjmaterial/referenser-ekokampanj-2013.pdf

Krav - fördelar med att välja ekologiskt: www.krav.se

 

{ 6 comments… read them below or add one }

1 Carina D februari 26, 2014 kl. 09:53

Det är otroligt hemskt hur mycket det vår mat behandlas och förstörs av alla bekämpningsmedel! Även hur djur och natur behandlas är helt galet, vad har vår värld kommit till att bli!

Svara

2 Mikaela Bjerring februari 27, 2014 kl. 12:20

Ja det kan man undra Carina.

Svara

3 Tessa januari 25, 2015 kl. 11:07

Jag väljer alltid ekologiskt så långt det går! Viktigt tycker jag, både för hälsan och miljön.

Svara

4 Mikaela Bjerring januari 26, 2015 kl. 09:58

Toppen och ja, så är det!

Svara

5 Anna Jansson januari 25, 2015 kl. 11:09

Jag tycker det är ett otroligt viktigt ämne och att välja ekologiskt visar att vi engagerar oss!

Svara

6 Mikaela Bjerring januari 25, 2015 kl. 11:33

Ju mer vi väljer ekologiskt och engagerar oss, ju mer sätter vi press på producenterna att odla ekologiskt!

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: