Passion för hälsa header

 

Det finns alltid bra rabatter och erbjudanden på en mängd produkter. Så ta gärna en titt på kampanjsidan innan du gör en beställning.

Se mer här

Inspirationsbrev!

Få inspiration & hälsotips direkt i mailen!

Inspirationsbrev!

hälsotips och erbjudanden direkt i mailen!

Rabatter & Kampanjer

Det finns alltid bra rabatter och erbjudanden på en mängd produkter. Så ta gärna en titt på kampanjsidan innan du gör en beställning.

Se mer här

12 anledningar till att välja ekologiskt!

av | feb 19, 2014 | Blogg, Ekologiskt, Hälsa, Livsmedel, Livsstil, Miljövänligt | 6 Kommentarer

Det finns en mängd anledningar som talar för varför man bör välja ekologiskt – både när det gäller miljön, djurens välmående och inte minst för din egen och andras hälsa. Ekologisk mat är även långsiktigt mer ekonomiskt än konventionellt odlad.

12 anledningar till att välja ekologiskt!

1. Ren mat

När du väljer ekologiskt slipper du mängder av gifter och kemiska bekämpningsmedel i din mat. År 2008 gjorde livsmedelsverket 1 536 stickprov på livsmedel och i dessa hittades 312 olika bekämpningsmedel. Genom ekologiskt stödjer du även miljön genom att färre kemikalier läcker ut i kretsloppet.

2. Högre näringsvärde

Ekologiska grönsaker innehåller ofta högre näringsvärde än icke ekologiska. Detta beror på att ekologiska bönder är mer noggranna med att återmineralisera jorden. Kött och mejeriprodukter som är ekologiska har en bättre fettsyra-sammansättning och innehåller högre halter av de nyttiga omega-3 fettsyrorna. Detta beror på att ekologiska djur äter mer gräs och mindre kraftfoder.

3. GMO-fritt

Genmanipulering är en teknik som används för att ändra levande varelsers ärftliga egenskaper på ett sätt som inte kan ske naturligt. I livsmedelsproduktionen används detta framför allt på växter för att de ska klara av starkare bekämpningsmedel. Att välja ekologiskt är det enda sättet att helt undvika GMO-mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen av ekologiska livsmedel och kräver intyg på att så inte skett. Genom att välja ekologiskt säger du samtidigt NEJ till genmodifierad mat.

4. Säkrare mat

Konventionellt uppfödda djur utfordras dagligen med stora mängder antibiotika, hormoner och många andra mediciner, oavsett om de är sjuka eller inte. Alla de ämnena passeras sedan vidare till konsumenten, vilket kan bidra till olika sjukdomstillstånd. Ekologisk mat innehåller inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande eller allergiframkallande.

5. Renare vatten

Bekämpningsmedel från jordbruken läcker ut till sjöar och vattendrag. Prover från naturvårdsverket visar att det finns rester av bekämpningsmedel i våra vattendrag och att dessa sedan sprids till regnvattnet och grundvattnet som därefter blir vårt dricksvatten.

6. Snällare djurhållning

För dig som äter kött och mejeriprodukter är det ännu viktigare att välja ekologiskt, både för din egen och för djurens skull. Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta på öppna fält, till skillnad från den konventionella köttindustrins trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset, lever trångt och tvingas äta kadaver och fiskmjöl.

7. Mer smak

Ekologiska grönsaker och frukter har mer smak. Detta beror bland annat på att de har lägre vattenhalt än de konventionellt odlade och att de ofta växer i en näringsrikare jord.

8. Friskare växt- och djurliv

Ekologiska odlingar bidrar till ett friskare växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med förmultnade växtdelar och djurspillning, något som gör jorden bördig och gynnar växt- och djurlivet. De senaste 30 åren har det konventionella jordbruket lett till jorderosion, en minskning av det vilda djurlivet.

9. Långsiktigt ekonomiskt

Vi slänger en tredjedel av maten, samtidigt säger vi att vi inte har råd med ekologiskt. Om vi istället planerar våra livsmedelsinköp bättre och slutar slänga mat så skulle vi kunna äta mer ekologiskt utan att det kostar mer. Ekologisk är på långsikt inte dyrare att odla än den konventionellt framodlade. Årligen kostar de konventionella jordbruken stora summor, i form av nedsmutsade marker och vattenkällor. Detta är pengar som staten betalar som i sin tur kommer från skattebetalarna. Dessutom spar det ekologiska lantbruket in stora mängder energi genom att inte transportera konstgödsel till gården eller mata djuren med industriellt framställt foder. Ekologiska odlingar är på långsiktigt en betydligt billigare metod.

10. Människovänligare

Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Detta visar sig bland annat i betydligt högre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare på de icke ekologiska gårdarna. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

11. Bevarad natur

Ser man det ekologiska jordbruket ur ett helhetsperspektiv, hjälper det till att behålla den vackra landsbygden. Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur. När du väljer ekologiskt ger du samtidigt kommande generationer en bättre framtid.

12. För framtiden

Det saknas mycket kunskap idag om hur man i framtiden ska kunna odla marken på ett hållbart sätt. Ekologiska jordbruk kan utveckla kunskapen om hur en stor mängd mat kan produceras på ett energisnålt sätt, med hjälp av naturens resurser. Genom att köpa ekologiskt gynnas alltså människans möjligheter att försörja sig i framtiden.

 

Källor och Referenser:

Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kampanjmaterial/referenser-ekokampanj-2013.pdf

Fördelar med att välja ekologiskt: www.krav.se

 

Relaterade inlägg:

 

6 Kommentarer

 1. Carina D

  Det är otroligt hemskt hur mycket det vår mat behandlas och förstörs av alla bekämpningsmedel! Även hur djur och natur behandlas är helt galet, vad har vår värld kommit till att bli!

  Svara
 2. Tessa

  Jag väljer alltid ekologiskt så långt det går! Viktigt tycker jag, både för hälsan och miljön.

  Svara
 3. Anna Jansson

  Jag tycker det är ett otroligt viktigt ämne och att välja ekologiskt visar att vi engagerar oss!

  Svara
  • Mikaela Bjerring

   Ju mer vi väljer ekologiskt och engagerar oss, ju mer sätter vi press på producenterna att odla ekologiskt!

   Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mikaela Bjerring

Jag som skriver heter Mikaela Bjerring och bor i Malmö. Jag är utbildad kost- och näringsterapeut och har en förkärlek till ekologiskt och naturligt med fokus på en antiinflammatorisk livsstil. Läs mer om mig här

Hälsoarkiv

Bloggarkiv

Kategorier

Facebook

Serotoninets funktion i kroppen är starkt förknippat med välbefinnandet och humöret. Vi måste helt enkelt ha en bra balans av denna betydelsefulla signalsubstans i kroppen för att må bra.

Kronisk inflammation är starkt förknippat med autoimmuna och kroniska sjukdomar. Genom rätt kostval och livsstil kan vi hjälpa oss själva till bättre hälsa och förebygga framtida hälsoproblem.

Lymfsystemet är kroppens reningsverk och ansvarar för att transportera bort avfall från vävnader och mjukdelar. Det är en mycket viktig del av vårt cirkulationssystem och immunsystem.

Magnesium är inblandat i så otroligt många viktiga kroppsfunktioner så kan brist påverka hälsan negativt på en mängd olika sätt. Här följer 10 vanliga tecken på att du får i dig för lite magnesium.

Close