Detta säger vetenskapen om magnetterapi och magnetarmband

- I samarbete med Ansiktsmaskbutiken -

by Mikaela Bjerring on 30 augusti, 2015 · 3 comments

in Alternativ medicin, Blogg, Hälsa, Psykisk hälsa

Vi ser ofta atleter, Tv-kändisar, skådespelare, hälsoprofiler och människor i vår omgivning som går runt med ett magnetarmband. Många ställer nog sig frågan om hur det fungerar och om det överhuvudtaget fungerar. Här följer lite fakta och information och om den vetenskap som idag ligger till grund för magnetterapi och dess användning.

Detta säger vetenskapen om magnetterapi och magnetarmband

Varför använder man magnetprodukter?

För många är det nog svårt att tro att ett magnetarmband, magnetsulor, magnetkuddar, magnetmadrasser och andra produkter med magnetteknologi skulle kunna göra något positivt för hälsan. Medan andra med erfarenhet av magnetprodukter själva kan vittna om vilka resultat de kan ge. Magnetterapi är dock inget nytt utan började användas redan på 1700-talet. Idag är det en populär metod inom alternativ medicin som så smått även börjat ta sig in inom konventionell medicin.

Det finns en hel del olika anledningar till varför en person väljer att använda ett magnetarmband eller någon annan typ av magnetprodukt. Smärtlindring, bättre sömnen, för att minska stress, reducera stelhet och värk, förbättra balansen, bättra blodcirkulation eller för det allmänna välbefinnandet kan var några anledningar. Hur magnetismen påverkar människan vet man inte exakt, men det finns en mängd teorier samt studier och forskning som visar magnetismens positiva effekt på hälsan.

Teorier om magnetterapin

En teori (1) är grundad på att magnetismen påverkar kroppsfunktioner så som nervimpulser, hjärtrytmen, hjärnvågor m.m. Magnetismen skulle då bidra till bättre blodcirkulation, vilket gör att mer syre och näring transporteras till våra celler som i sin tur främjar hälsan på olika nivåer.

En studie (2) som utfördes visar att magnetterapi bidrar till snabbare jontransport, vilket i sin tur ökar blodcirkulationen. Den ökade syresättningen av blodet och den förbättrade borttransporten av slaggprodukter från våra celler bidrar då till mindre stelhet, smärta och värk, på grund av att allt levande är beroende av svaga inre magnetfält.

I kroppen har vi joner som är elektriskt laddade partiklar. Dessa joner förser våra celler med näringsämnen och för bort slaggprodukter. Syret transporteras t.ex runt i kroppen med positivt laddade joner. Järnjonerna som finns i hemoglobinet har sedan i uppgift att med sig koldioxiden som vi sedan andas ut. Genom speciellt utformade magneter skapar dessa en cirkulär växelverkan som då stimulerar jonernas rörelse. När syresättningen ökar känner vi oss piggare, får bättre prestation och uthållighet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar etc (3).

En studie om magnetarmbandets smärtlindrande effekt

Det är ingen tvekan om att magnetarmbandet idag är en av de mest sålda och populära magnetprodukterna. En forskargrupp i England tog fasta på detta och genomförde en metodologiskt mycket välgjord prospektiv, placebokontrollerad, randomiserad studie (4). Tre parallella grupper ingick i studien. Ena gruppen bar ett normalmagnetiskt armband, en annan grupp fick ett svagt magnetiskt armband och den tredje gruppen ett omagnetisktarmband. 194 patienter deltog i studien som samtliga hade verifierad artros i höft eller knä. Patienterna följdes under 12 veckor med WOMAC (frågeformulär om relaterad smärta, stelhet och funktion av artros). En betydelsefull minskning av besvär relaterat till artros noterades i gruppen med normalmagnetiskt armband jämfört med placebo. Efter avslutad studie så drog forskargruppen slutsatsen att smärta vid höft- eller knäartros minskar hos den som bär magnetarmband.

Vad säger vetenskapen?

Från magnetterapins upptäckt har det gjort 1000-tals studier om magnetterapins hälsoeffekter, där ett flertal positiva effekter har påvisats från magnetprodukter. Även då en mängd forskning tyder på att magnetterapi har förmågan att öka blodcirkulationen, bidra till smärtlindring, förbättra sömnen, öka energin, förbättra prestationen, främja välbefinnandet m.m. så har man ännu inte vetenskapligt kunnat förklara exakt hur magnetterapi fungerar.

Detta har hänt i medicinsk historia många gånger förr, att fynd som är svåra att förklara i teorin har varit början på ett nytt tänkande. Framtiden kommer att få avgöra om en vetenskaplig förklaring på magnetismens påverkan på hälsan kommer att bli bevisad fullt ut. Trots det oförklarliga fenomenet om magnetismens läkande egenskaper så har speciella former av magnetterapi tillämpats inom konventionell sjukvård de senaste åren. Man har t.ex sett positiva resultat vid svårläkta sår och benbrott samt vid depression när man använt sig av magnetterapi (5).

Som egenvård och friskvård får vi själva som individer avgöra vilken effekten den har på vår egen hälsa och välbefinnande. Det finns många olika magnetprodukter på marknaden, men den mest populära produkten är antagligen magnetarmbandet som idag är en självklarhet i många människors vardag.

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARBoken - Magnetterapi för läkning och smärtlindring” av Roger Coghill.

(2) Modern vetenskap om magnetterapi: http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr3/97-3art6.htm

(3) magnetterapi har en positiv inverkan på blodflödet: Examensarbete i Sjukgymnastik, Avd. för sjukgymnastik Inst. för Medicin & Hälsa, författare: Anna Petersson & Hanna Svensson

(4) Harlow T, et al. Randomised controlled trial of magnetic bracelets for relieving pain in osteoarthritis of the hip and knee. BMJ. 2004;329:1450-4.

(5) Läkartidningen artikel: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=1659

{ 3 comments… read them below or add one }

1 Petter september 3, 2015 kl. 14:53

Har man en gång provat så kommer man inte att vara utan det igen.

Svara

2 Anna Johansson september 4, 2015 kl. 10:50

Magnetarmband är så himla bra! Jag har även en magnetmadrass som hjälpte mig bli av med mina sömnproblem 🙂 Sover som en stock nu mera.

Svara

3 Bosse januari 3, 2017 kl. 10:04

Jag tog min mans kraftiga magneter som han har när han svetsar stålkonstruktioner och har en i varje ficka i byxorna. Dom väger mycket , ca 300g (0.3 kg) men det har hjälpt mot precis allt. Jag har gått ner i vikt, huvudvärken försvann samma dag som jag började bära magneterna i fickorna. All värk i leder är spårlöst borta. Håret växer tillbaka och flinten är snart borta. Även musklerna har börjat växa i helt lagom takt. En överraskande upptäck är att jag inte blir sjuk av att ta ett par glas vin till maten. tror att magneterna hjälper levern att bryta ner alkoholen väldigt snabbt, eller så suger magneterna till sig alkoholen. Kanske måste jag byta ut dom om någon månad. Den som lever får se!!!

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: