Saffran kan bidra till större livsglädje!

by Mikaela Bjerring on 22 maj, 2015 · 1 comment

in Blogg, Hälsa, Psykisk hälsa


Saffrans dokumenterade historia som krydda och läkeört sträcker sig ca 3000 år tillbaka i tiden. Modern forskning stödjer bland annat saffran som stämningshöjare och visar att det ger samma effekt som läkemedel, men utan biverkningar. Dessa egenskaper av saffran har man tagit tillvara på och utvecklat en naturprodukt som kan bidra till känslomässig balans och positiv sinnesstämning.
saffran
Saffran är världens dyraste krydda och utvinns från saffranskrokus. Denna ört har främst förtjänat sin status genom sin goda smak och vackra färg, men även för dess läkande egenskaperna. Saffrans fascinerande historia runt om i världen sträcker sig ca 3000 år tillbaka i tiden. Precis som idag har saffran en lång tradition i framställning av mat och dryck, men det finns även över 90 historiska referenser om hur saffran genom tiderna använt som medicin mot olika sjukdomar. Under antiken användes saffran för att bota allt från magbesvär till smittkoppor och pest. Moderna studier visar bland annat att saffran höjer sinnesstämningen och bidrar till känslomässig balans.

Hur uppstår depression och nedstämdhet?

Orsaken varför depression uppstår kan vara många. Depression kan utlösas vid svåra livshändelser, långvarig stress, näringsbrist, eller större förändringar i livet. När man är under hög press så blir man mer sårbar och därmed mer mottaglig för depression och nedstämdhet. Det beror på en ökad känslighet i hjärnan eller brist på viktiga näringsämnen.

Vid nedstämdhet eller depression så har hjärnans signalsubstanser kommit i obalans. Det är dessa signalsubstanser som styr kommunikationen mellan hjärnans olika celler som påverkar vårt känsloliv. De signalsubstanser som spelar en viktig roll vid nedstämdhet och depression är serotonin, noradrenalin och dopamin. Att det är ett bra samspelet mellan dessa signalsubstanser utgör en grund för vår sinnesstämning, beteende, vårt humör, temperament samt våra känslor och tankar.

Saframyl

Saframyl är ett kosttillskott där man tagit tillvara på de underbara egenskaperna som saffran har. Det är ett egenvårdsmedel klassificerat som ett kosttillskott för att bevara en känslomässig balans och positiv sinnesstämning. Effekt har man sett inom 14 dagar. Dessutom bidrar Saframyl till ökad ork, mer energi och positiva tankar.

Förutom saffran innehåller Saframyl; magnesium, D-vitamin och ett flertal olika B-vitaminer. Denna kombination stödjer välbefinnandet och kan med fördel intas när man känner nedstämdhet, trötthet och utmattning.

 Saframyl

Studier om saffran vid depression och nedstämdhet

Saffran innehåller över 150 ämnen, vilka många av dem ligger bakom kryddans hälsofrämjande egenskaper. Crocin är ett ämne i saffran som forskare har sett skydda hjärnceller. Man har även kommit fram till att Crocin kan skydda mot sjukdomar som MS, Parkinsons sjukdom och ALS.

30 mg saffran per dag (en liten påse saffran med 0,5 g motsvarar 500 mg) har visat påtagliga antidepressiva effekter. Den höjer välbefinnandet och bidrar till en lyckohöjande effekt.
En dubbelblind studie som utfördes 2005 av Akhondzadeh S, vid Roozbeh Psychiatric Hospital i Iran, visade stora skillnader mellan gruppen som fick saffranextrakt och placebogruppen. 30 mg av saffransextraktet gavs under sex veckor och symtomen på depression minskade avsevärt. Efter 14 dagar var gruppen som åt saffranextrakt fria från depressionssymtom, och det helt utan biverkningar.

En annan studier genomfördes som en metaanalys av ett flertal publicerade randomiserade kontrollerade studier. Här undersökte man effekterna av saffran som tillskott på symptom på depression hos deltagare med MDD. Fem randomiserade kontrollerade studier inkluderades i granskningen. Man fann att tillskott av saffran minskade depressionsymptom avsevärt jämfört med dem som fick placebo (3).

Återförsäljare av Saframyl hittar du här

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Studie om saffran som kosttillskott vid depression - jcimjournal: http://www.researchgate.net/profile/Stephen_Anton/publication/259152935_Saffron_(Crocus_sativus_L.)_and_major_depressive_disorder_a_meta-analysis_of_randomized_clinical_trials/links/54eb68bc0cf2082851bdcc25.pdf

(2) Publicerade studier om saffran: http://www.lifeextension.com/magazine/2013/7/A-Safer-Alternative-for-Managing-Depression/Page-01

(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24299602

Vår örtabok, Rabén prisma ,ISBN 91-518-2782-4

Swami Sada Shiva Tirtha , The Ayurveda encyclopedia 1998, Ayurveda Holistic Center Press ISBN 0-9658042-2-4Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 1 comment… read it below or add one }

1 Carolina juni 5, 2015 kl. 11:58

Saffran är verkligen underbar på många sätt!

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: