Studier om näringsobalanser och mental hälsa

by Mikaela Bjerring on 4 juni, 2014 · 1 comment

in Blogg, Forskning, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Kost, Livsmedel

En näringsfattig kost, mycket skräpmat, raffinerade produkter och tomma kalorier rubbar lätt kroppens och hjärnans kemi. Dåliga matvanor leder ofta till kraftiga näringsbrister på vitaminer, mineraler, spårämnen, essentiella fettsyror och aminosyror vilket kan bidra till störningar i kroppens signalsubstanser, sämre nervfunktioner och kraftiga blodsockersvängningar. Vanliga symtom kan vara: Irritation, extrem trötthet, depression, dåligt minne, inlärningssvårigheter, dålig koncentration, och humörsvängningar.

Det finns ett flertal studier gjorda i bland annat USA och England som visar ett starkt samband mellan näringsobalanser och aggression, låg intelligens, och även kriminalitet.

Ett mycket stort experiment gjordes med över 600.000 skolbarn inblandade, där skräpmaten ersattes med näringsrik och hälsosam mat under en 4-års period. Resultatet blev förbättrade betyg, bättre idrottsprestation samt en stor minskning av både kriminalitet och mobbning.

Genom flertal andra studier har man också fastställt att IQ hos skolbarn höjs dramatiskt om man tillför ett dagligt multivitamin/mineraltillskott, man har sätt stora förbättringar av inlärningsförmågan koncentration och minne.

Man har också sett häpnadsväckande resultat när en stor grupp kriminella med villkorlig dom, fick vitamin- och mineraltillskott. Enbart 5% av dessa personer återföll till kriminalitet, vilket är ett klart bättre resultat än vad traditionella rehabiliteringsprogram åstadkommer (1).

Hos våldsmän dömda för grova brott har man genom hår mineral-analys sett mycket höga halter av spårämnet mangan. Även överskott av bly, kadmium och andra metaller har visats sig vanligt bland kriminella, vilket tyder på att förgiftningar kan påverka beteendet (2).

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie (3) på 60 vuxna med diagnosen depression, visades minskade symtom vid komplettering av kosttillskott av vitamin B-komplex. Resultatet visade en betydande minskning av symtom och mer kontinuerliga förbättringar i depressiva och ångestrelaterade symptom. Testgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som erhöll placebo. Studien visade också signifikant förbättring av den psykiska hälsan hos patienter som tog vitamin B-komplex som tillskott, jämfört med de som tog placebo. Dessa resultat visar att vitamin B-komplex är lämpligt som del av behandling av patienter med ångest och/eller depression.

 

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARBarn och ungdomars psykiska hälsa: http://www.forte.se/pagefiles/6534/Barn-och-ungdomars-psykiska-halsa.pdf

Kosten påverkar vår mentala hälsa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-mat-som-goder-kronisk-inflammation-och-depression_8836344.svd?sidan=1

(1) http://www.lakekallan.nu/docs/pdf/N%C3%A4ring%20och%20mental%20h%C3%A4lsa.pdf

(2) Beisel WR. “Single nutrients and immunity”. Am J Clin Nutr, 1982;35:2:417–68.

(3) Reference: "The effect of methylated vitamin B complex on depressive and anxiety symptoms and quality of life in adults with depression," Lewis JE, Tiozzo E, et al, ISRN Psychiatry; 2013 Jan 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL 33136, USA).

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 1 comment… read it below or add one }

1 Lena Björemo januari 6, 2017 kl. 21:04

Intressant

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: