Studier om näringsobalanser och mental hälsa

by Mikaela Bjerring on 4 juni, 2014 · 1 comment

in Blogg, Forskning, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Kost, Livsstil, Psykisk hälsa

Det finns ett flertal studier gjorda i bland annat USA och England som visar ett starkt samband mellan näringsobalanser och aggression, låg intelligens och även kriminalitet.

Studier om näringsobalanser och mental hälsa
En näringsfattig kost, mycket skräpmat, raffinerade livsmedel och tomma kalorier rubbar lätt kroppens och hjärnans kemi (1). Dåliga matvanor leder ofta till kraftiga näringsbrister på vitaminer, mineraler, spårämnen, essentiella fettsyror och aminosyror, vilket kan bidra till störningar i kroppens signalsubstanser, sämre nervfunktioner och kraftiga blodsockersvängningar. Vanliga symtom kan vara: irritation, extrem trötthet, depression, dåligt minne, inlärningssvårigheter, dålig koncentration och humörsvängningar.

Ett mycket stort experiment gjordes med över 600.000 skolbarn där skräpmat ersattes med näringsrik och hälsosam mat under en 4-års period. Resultatet blev förbättrade betyg, bättre idrottsprestation samt en stor minskning av både kriminalitet och mobbning. Genom ett flertal andra studier har man också fastställt att IQ hos skolbarn höjs dramatiskt om man tillför ett dagligt multivitamin/mineraltillskott. Stora förbättringar av inlärningsförmågan, koncentrationen och minnet har observerats (2).

Man har också sett häpnadsväckande resultat när en stor grupp kriminella med villkorlig dom, fick multivitamin/mineraltillskott. Enbart 5% av dessa personer återföll till kriminalitet, vilket är ett klart bättre resultat än vad traditionella rehabiliteringsprogram åstadkommer (3).

Hos våldsmän dömda för grova brott har man genom hårmineralanalys sett mycket höga halter av spårämnet mangan. Även ett överskott av bly, kadmium och andra tungmetaller har visats sig vanligt bland kriminella, vilket tyder på att förgiftning kan påverka beteendet i hög grad (4).

Vid en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie (5) på 60 vuxna personer med diagnosen depression, kunde man se minskad symtom vid komplettering av kosttillskott av B-vitaminkomplex. Resultatet visade en betydande minskning och mer kontinuerliga förbättringar i depressiva och ångestrelaterade symptom. Testgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som erhöll placebo. Studien visade också signifikant förbättring av den psykiska hälsan hos patienter som tog B-vitaminkomplex som tillskott, jämfört med de som tog placebo. Dessa resultat indikerar att B-vitaminkomplex är lämpligt som en del av behandlingen av patienter med ångest och/eller depression.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Barn och ungdomars psykiska hälsa: http://www.forte.se/pagefiles/6534/Barn-och-ungdomars-psykiska-halsa.pdf

(2) Mat som göder kronisk inflammation – och depression: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-mat-som-goder-kronisk-inflammation-och-depression_8836344.svd?sidan=1

(3) http://www.lakekallan.nu/docs/pdf/N%C3%A4ring%20och%20mental%20h%C3%A4lsa.pdf

(4) Beisel WR. “Single nutrients and immunity”. Am J Clin Nutr, 1982;35:2:417–68.

(5)"The effect of methylated vitamin B complex on depressive and anxiety symptoms and quality of life in adults with depression," Lewis JE, Tiozzo E, et al, ISRN Psychiatry; 2013 Jan 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL 33136, USA). 

 

{ 1 comment… read it below or add one }

1 Lena Björemo januari 6, 2017 kl. 21:04

Intressant

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: