Meditation får hjärnan att åldras långsammare

by Mikaela Bjerring on 27 augusti, 2016 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Livsstil, Meditation, Mindfulness

Hjärnan åldras med tiden precis som allt annat i kroppen, men det finns flera faktorer som håller hjärnan i trim och får den att åldras långsammare. En viktig faktor är att ge hjärnan lugn och återhämtning. Här har även forskning visar att regelbunden meditation får hjärnan att åldras långsammare.

Meditation får hjärnan att åldras långsammare

Forskare vid University of California utförde en studie (1) där de undersökte länken mellan hjärnans grå materia och åldrandet. Forskarna kom fram till att meditation kan vara ett effektivt sätt att skydda hjärnan och sakta ner åldersprocessen. Många tidigare studier har redan visat att meditation förbättrar ett flertal kognitiva funktioner som till exempel minnet, uppmärksamheten, kreativiteten och konflikthantering. Denna studien visar att även åldersprocessen av hjärnan kan saktas ner av regelbunden meditation.

Så här gick studien till

I studien ingick totalt 100 personer. 50 personer som hade meditation som en del av sin livsstil och en kontrollgrupp på 50 personer som inte hade som vana att meditera. Åldersspannet på deltagarna var 24-77 år med en snittålder på 50 år. Studien gick ut på att genom hjärnskanning mäta deltagarnas grå materia i hjärnan och se hur regelbunden meditation kunde göra skillnad.

När man undersökte kopplingen mellan åldern och hjärnans grå materia så kunde man se att den grå materian minskade med stigande ålder både hos meditationsgruppen och kontrollgruppen. Det var dock en stor skillnad mellan grupperna. Kontrollgruppen hade en mycket brantare nedåtgående kurva jämfört med meditationsgruppen där mängden grå materia de förlorat inte var lika märkbar. Forskarna hade förväntat sig en rätt så blygsam skillnad mellan grupperna till meditationsgruppens fördel. Istället fann de en övergripande positiv effekt hos personerna som mediterade.

Att meditera

Meditation behöver varken vara väldigt exotiskt eller komplicerat. Det behöver inte heller handla om att sitta i trans i flera timmar. Man kan aldrig stänga av sina tankar helt, utan det handlar om att få hjärnan att under en stund koppla bort från allt surr. Fokusera på andningen, lugnet och ge hjärnan en skön stund av återhämtning.

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Studien utfördes vid: Department of Neurology, School of Medicine, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: