När bristen av ljus kan leda till årstidsdepression (SAD)

by Mikaela Bjerring on 4 december, 2014 · 6 comments

in Blogg, Kosttillskott

När hösten gått över till vinter och mörkret och kylan är ett faktum på våra norra breddgrader är det vanligt att energidepåerna sinar, men för vissa blir det värre än så.

Trots det återkommande mörkret varje vinter är våra kroppar och sinnen dåligt utrustade för bristen på solljus. Ungefär 60 procent av alla vuxna människor drabbas av vintertrötthet. För 10 procent blir besvären allvarligare, med bland annat nedstämdhet och ett ökat sömnbehov som symptom. Ca 5 procent går så långt som att utveckla depression.

Vad är då årstidsbunden depression eller SAD?

Årstidsbunden depression även kallat SAD, efter den engelska benämningen seasonal affective disorder, är en åkomma som kännetecknas av starka och svängningar i sinnesstämningen i övergången mellan årstiderna. Den utsatta kan känna av depression, oro och ångest och livet kan kännas väldigt tungt.

Vanliga symtom i den depressiva fasen kan vara:

 • En nedstämd sinnesstämning
 • Ökat sömnbehov
 • Nedsatt socialt behov
 • Minskad fysisk aktivitet
 • Ändrad aptit- vanligtvis ökat behov utav kolhydrater
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ökad PMS
 • Irritation
 • Oro
 • Ångest
 • Insomningssvårigheter

Vad som orsakar tillståndet har forskare ännu inte kunnat klarlägga helt och hållet. Ärftlig känslighet och levnadsvanor tror man kan vara en bidragande orsak. Men forskning indikerar att hormonet melatonin och substansen serotonin spelar en betydande roll vid årstidsrelaterade depressioner (1).

Hur påverkar serotonin och melatonin oss?

Människans hjärna innehåller mer än hundra miljarder nervceller som har kontakt med varandra genom ett avancerat nätverk. Nervcellerna kan kommunicera med varandra med hjälp av specifika kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. När en nervcell ska skicka information till en annan cell frisätter den olika signalsubstanser som binder till speciella receptorer hos mottagarcellen. Signalsubstanser används även för att överföra information från nervceller till andra celler i kroppen och signalsubstanserna påverkar känslor, tankar, sömn och aptit etc.

Serotonin är en signalsubstans som hjälper till att reglera en mängd av kroppens funktioner. Serotonin finns bl.a. i hjärnan och centrala nervsystemet och spelar där en viktig roll för vårt humör, välbefinnande, beteende och sömnrelaterade kroppsfunktioner.
 Brist på Serotonin kan bland annat leda till emotionell obalans. Tillsammans med melatonin är serotonin speciellt involverat i sömncykeln. Melatonin hjälper dig att somna och serotonin ser till att du vaknar upp och känner dig utsövd. Om man är intresserad av att kolla upp sin nivå och balans av signalsubstanser så hittade jag denna test.

Vad kan man då göra för att minska besvären av SAD?

För att förebygga eller minska besvär av SAD bör man försöka öka kroppens nivå av serotonin. Vistas så mycket som möjligt i dagsljus och solljus även under den mörkare delen av året. Ljusterapi är en alternativmetod som erbjuds av vissa kommuner, men effekten har varit av varierande resultat, och vetenskapliga belägg saknas. Det har dock visats att intag av D-vitamin i optimala doser är mer verksamt än ljusterapi och dessutom mycket effektivare när det gäller lindra symtom vid SAD (5). Om du misstänker att dina d-vitaminnivåer är låga och du vill kolla upp dem så hittade jag en test som du kan göra här.

Man kan på ett naturligt sätt själv öka serotoninnivån i kroppen med hjälp av att fylla på kroppen med rätt näring. Nervcellerna kan själva bilda serotonin genom att omvandla aminosyran tryptofan till 5-htp som är ett förstadium till serotonin. Intag av 5-htp/tryptofan har visats ge goda resultat i ett flertal studier (3), (4), (5). I kombination av intag av 5-HTP kan man med fördel även inta B-komplex samt kalcium och magnesium.

Under tiden som du jobbar på att öka serotoninet kan du ta GABA eller Kavinace för att hitta lugnet. Mer om dessa kan du läsa om på denna sida.

Det är dock viktigt att komma ihåg att man bör rådfråga med sin läkare om man intar några läkemedel eller har något medicinskt tillstånd.

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Arstidsbunden-depression/?ar=True

(2) Journal of the American Academy of Dermatology June 2010, Volume 62, Issue 6, Pages 929.e1-929.e9 “Estimated equivalency of vitamin D production from natural sun exposure versus oral vitamin D supplementation across seasons at two US latitudes”

(3) Authors: V. Terushkin, A. Bender, E.L. Psaty, O. Engelsen, S.Q. Wang, A.C. Halpern

(4) zmilacher, K, et al. ”L- 5hydroxytryptofan alone and in combination with a peripheral decarboxylase inhibitor in the treatment ofdepression” Neuropsycobiology 1988:20: 28-3

(5) Thomson, J et al. ” the treatment of depression in general practise: a comparison of L-tryptofan, amitriptyline, and a combination of L-tryptofan and amitriptyline with placebo”. Psychol Med 1982;12:741-75

(6) van Prag, HM., ”Managemant of depression with serotonin precursors”. Biol Psychatry 1981;16:291-310

Peter Wilhelmsson,Näringsmedicinska uppslagsboken Örtagårdens bokförlag, sidor: 470-473 ,ISBN: 91-631-7910-5.


Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 5 comments… read them below or add one }

1 Margareta T december 4, 2014 kl. 19:57

Jag känner igen mig i det där, orkeslös, allt känns jobbigt och svårt att hitta ro och sova. behöver nog få upp min serotoninnivå

Svara

2 Mia Strand december 4, 2014 kl. 19:59

Jag brukar höja mitt intag av D-vitamin på vintern och mår då mycket bättre sen tar jag även multivitaminer och C-vitamin.

Svara

3 Anna Jansson december 4, 2014 kl. 20:02

Det är så mycket som kan vår kropp i obalans! Så viktigt att lyssna på sin kropp och ta hand om den!

Svara

4 susanne barkvik december 4, 2014 kl. 21:15

Hej!Min son gick med förkylning i 4 mån och fick till slut ta d Vitamintest hos husläkaren. Han hade då ett värde på 35 nanomol vilket är för lågt. Men enda rådet blev att han skulle äta mer lax och dricka mer mjölk och vänta på vårsolen…
Han följde rådet men blev inte bättre. Ytterligare två mån går med håglöshet, trött, deppig, småhostig. Läkarbesök igen och doktor nr2 konstaterar att det inte går att äta sig frisk. Han kommer hem m d-vitamin burk. Sonen börjar nu aktivt även med NTC tillskotten FitLine med alla vitaminer o mineraler som kroppen normalt har men oftast med vissa brister i nivåerna. Nu efter 8 månader har han inte haft en enda förkylning.Är full av energi och livsglädje. Nivåerna är nu mätta och han är uppe i 85 nanomol. Kontentan är att OM dessa symtom uppstår ska man kräva att d vitamintest görs. Eller det bästa är att regelbundet tillföra d-vitamin ( dock av bästa kvalitet) för att förebygga innan en brist uppstår. NTC och Fitline är vattenlösligt med snabbt upptag och snabba resultat för den som inte vill vänta på resultaten.

Svara

5 Sia december 11, 2014 kl. 12:06

Tack för du tar upp ett sådant viktigt ämne! Att lida av SAD är nog vanligare än vad vi tror.

Svara

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: