Blodsockret påverkar kognitivt åldrande

by Mikaela Bjerring on 10 april, 2017 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Psykisk hälsa

 

Att upprätthålla en normal blodsockernivå är av en stor betydelse för hälsan och inte minst för vår kognitiva förmåga. Enligt forskning åldras hjärnan snabbare vid högt blodsocker och personer med förhöjda blodsockervärden är mer benägna att utveckla demenssjukdomar som Alzheimers.

Vår kognitiva förmåga

Kognitiv förmåga handlar om de tankefunktioner som hjälper oss att hantera information, kunskap och varseblivning. Även minnet, problemlösning samt förmågan att använda språket ingår i de kognitiva funktionerna.

Högt blodsocker ökar risken för demens

En studie (2) som publicerades i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine visar att ett högt blodsocker ökar risken för att utveckla demens. Detta gäller också så kallade ”normala” blodsockervärden, alltså inte bara hos diabetiker utan även hos friska individer med förhöjt blodsocker.

Högt blodsocker förekommer ofta hos patienter med Alzheimers ”typ 3-diabetes”

Allt fler forskare kallar alzheimer för typ 3-diabetes. Undersökningar av patienter med Alzheimer visar nämligen att 8 av 10 personer har problem med högt blodsocker och att insulinresistens är kopplat till en sämre kognitiv förmåga. En studie (1) som publicerades i JAMA (Journal of the American Medical Association) visade att personer med högre nivåer av insulinresistens var mer benägna att utveckla Alzheimers. Ett flertal andra studier har visat liknande resultat (3) (4).

Ha koll på ditt blodsocker

Insulinresistens är ett tillstånd där kroppen inte svarar på hormonet insulin, vilket leder till för högt blodsocker och ofta typ 2-diabetes. Att överkonsumera socker är en stor riskfaktor. Om hjärncellerna matas med socker under tillräckligt lång tid så blir cellerna till slut insulinresistenta. Hjärnan får då allt svårare att ta upp energi från blodsockret, vilket får hjärncellerna att börja svälta. När tillräckligt många celler svultit ihjäl uppkommer neurodegenerativa skador som kan leda till Alzheimers och andra sjukdomstillstånd. Många människor med insulinresistens vet inte om att de har det förrän att det är för sent.

Det finns många anledningar till varför man bör ha koll på blodsockret innan det går överstyr. Förutom att förhöjt blodsocker kan skada hjärnan och bidra till demenssjukdomar, så är det även välkänt att högt blodsocker kan bidra till hjärt-kärlsjukdomar. Studier (5) har även visat att högt blodsocker gör att man åldras snabbare med störst påtaglig synlighet i ansiktet.

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Association of Insulin Resistance With Cerebral Glucose Uptake in Late Middle–Aged Adults at Risk for Alzheimer Disease - http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2398420

(2) Glucose Levels and Risk of Dementia - http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215740#t=abstract

(3)http://24monde.info/sv/article/blodsocker-ansluten-till-normal-kognitivt-ldrande

(4) Forskare länkar blodsockret till normal kognitivt åldrande - http://www.news-medical.net/news/2009/01/01/24/Swedish.aspx

(5) Leiden University - Looking older: the effect of higher blood sugar levels: http://www.research.leiden.edu/news/looking-older-blood-sugar-plays-a-role.html

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: