D-vitaminbrist kan öka risken för demens

by Mikaela Bjerring on 22 september, 2014 · 0 comments

in Blogg, Forskning, Hjärnan - Minnet, Kost, Sjukdomar - Symtom

Forskning har kunnat visa en allt större kopplingen mellan olika vitaminbrister och en ökad risk för att utveckla demens. D-vitaminbrist är en av de näringsbrister som genom studier kopplas till sjukdomen och som på senare år fått mycket uppmärksamhet.

D-vitamin kan möjligen förebygga demens

Ca 4,6 miljoner nya fall av Alzheimers rapporteras världen över varje år, vilket gör det till ett växande folkhälsoproblem. Under lång tid har kunskapen om demens inte varit annat än bristfällig, där man betraktat senil demens som en mer eller mindre oundviklig följd av ålderdomen. Idag vet man att det inte är någon naturlig del av åldrandet. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på en mängd olika orsaker. Genom forskning har man sett att D-vitamin kan spela en betydande roll. Här följer några intressanta studier om D-vitaminets betydelse vid demens. Mer forskning behövs dock för att man ska kunna säkerhetställa dess betydelse vid sjukdomstillståndet.

Forskning och studier

Under sex år följdes drygt 1600 deltagare som var 65 år eller äldre. Studien visade att riskökningen för demens var 53 % för deltagarna som hade viss brist på D-vitamin respektive 125 % för dem som hade allvarlig brist på vitaminet. Studien publiceras i tidskriften Neurology 2014.

En annan studie som gjordes på 3000 män i åldrarna 40 till 79 år visar att de som hade bra nivåer av D-vitamin presterade bättre på minnestester än de med låga nivåer. Studien indikerar att en bibehållen nivå av D-vitamin kan ha en stor betydelse för att förhindra försämrad hjärnfunktion. Studien tog plats vid universitetet i Manchester, England i samverkan med forskare vid åtta olika forskningcenter i Europa. Studien publicerades i den medicinska tidskriften Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2009.

Relaterade inlägg:

 Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: