D-vitaminbrist kan öka risken för demens

by Mikaela Bjerring on 22 september, 2014 · 0 comments

in Blogg, Hjärnan - Minnet, Kost, Sjukdomar - Symtom

Forskning har visat att det finns en stark kopplingen mellan olika vitaminbrister och en ökad risk för att utveckla demens. Här har man bland annat sett att D-vitamin kan spela en betydande roll.

D-vitaminbrist kan öka risken för demens

Alzheimers – ett växande problem

Ca 4,6 miljoner nya fall av Alzheimers rapporteras världen över varje år, vilket gör det till ett växande folkhälsoproblem. Under lång tid har kunskapen om demens inte varit annat än bristfällig, där man betraktat senil demens som en mer eller mindre oundviklig följd av ålderdomen. Idag vet man att det inte är någon naturlig del av åldrandet. Demens orsakas av hjärnskador som i sin tur kan bero på en mängd olika orsaker. Genom forskning har man sett att D-vitamin kan spela en stor roll. Här följer några intressanta studier om D-vitaminets betydelse vid demens. Mer forskning behövs dock för att man ska kunna säkerhetställa vitaminets roll vid sjukdomstillståndet.

Forskning och studier

Under sex år följdes drygt 1600 deltagare som var 65 år eller äldre. Studien visade att riskökningen för demens var 53 % för deltagarna som hade viss brist på D-vitamin respektive 125 % för dem som hade allvarlig brist på vitaminet. Studien publiceras i tidskriften Neurology 2014.

En annan studie som gjordes på 3000 män i åldrarna 40 till 79 år visar att de som hade bra nivåer av D-vitamin presterade bättre på minnestester än de med låga nivåer. Studien indikerar att en bibehållen nivå av D-vitamin kan ha en stor betydelse för att förhindra försämrad hjärnfunktion. Studien tog plats vid universitetet i Manchester, England i samverkan med forskare vid åtta olika forskningscenter i Europa. Studien publicerades i den medicinska tidskriften Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2009.

Relaterade inlägg:

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: