Åtta anledningar för joggare att jubla!

by Mikaela Bjerring on 12 juli, 2014 · 4 comments

in Blogg, Hjärnan - Minnet, Hjärt- och kärlhälsa, Immunsystemet, Livsstil, Muskler – Skelett – Leder, Träning

Att hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet är ingen nyhet, men studier visar att just löpare är starkare, i bättre form och mer fertila än personer som inte utför löpning som fysisk aktivitet. Forskare vid American Heart Association kom fram till att genom att jogga minst 30 minuter fem gånger i veckan så kan man förlänga livet med flera år. Här följer åtta anledningar för joggare att jubla.

Åtta anledningar för joggare att jubla

Bättre sömn

Löpning kan bidra till att du sover bättre på natten och har mer energi under dagen. Dessutom ökar din koncentrationsförmåga (1). Forskare på Oregon State University i USA utförde en undersökning med 2 600 män och kvinnor i åldrarna 18–85 år. De fann att daglig högintensiv träning som till exempel löpning förbättrade sömnen med ca 65 procent.

Ökar fertiliteten

Forskare vid Queens University i Kanada (2) kunde genom studier visa att fysiskt aktiva män har mindre risk att drabbas av impotens än fysiskt inaktiva män. Resultatet visade även en direkt koppling mellan löpning och sexualdrift, både när det gäller sexuell kapacitet och mental avspändhet i förhållandet till sexuell aktivitet.

Bra för musklerna

Musklerna reagerar positivt redan efter första löppasset! Journal of Applied Physiology rapporterade (3) att efter 65 minuters löparträning så höjs kroppens nivåer av MMP (matrix metalloproteinase) – vilket är ett ämne kopplat till muskeltillväxt och reparationer av skadad muskelvävnad.

Förebygger benskörhet

Att bygga upp ett starkt skelett när man är ung minskar risken för benbrott när man blir äldre. Man behöver inte träna på elitnivå för att få resultat, vanlig motionsträning duger bra, men den bör ske regelbundet. Bäst effekt får man av träningsformer som belastar skelettet, som till exempel löpning. Personer som har ett starkt skelett med hög benmassa löper mindre risk att råka ut för benbrott. Benmassan avgörs visserligen till största del (60–80 procent) av det genetiska arvet, men resten styrs av faktorer som man faktiskt kan påverka. Fysisk aktivitet och näringsämnen som t.ex D-vitamin och kalcium har positiv inverkan på benmassan medan olika mediciner som till exempel kortison bidrar till att skelettet blir mera poröst (4).

Bra för synen

Forskare vid Berkeley National Laboratory har kommit fram till att hård träning gör att din syn håller sig bättre längre upp i åldern och ju fortare du springer, desto bättre. Enligt undersökningen löpte de snabbare löparna 35 procent mindre risk att drabbas av sämre syn än de som sprang långsammare (5).

Håller immunförsvaret på topp

En studie gjord vid Appalachian State University i USA (6) visar att immunsystemet förbättras av löpning på grund av att cellproduktionen ökar. Studien visar att risken för att drabbas av en förkylning minskar med 50 procent. En annan studie visade att 61 procent av totalt 700 joggare fick färre förkylningar jämfört med hur det var innan de började löpträna. Man ska dock inte överträna för en intensiv träningslivsstil kan istället försämra ditt immunsystem, vilket kan leda till att du blir lika infektionskänslig som om du hade levt ett stillasittande liv utan träning. Om du är en person som tränar hårt, se till att du äter rätt och att du får i dig tillräckligt av alla essentiella näringsämnen.

Bra för minnet

En rapport i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (7) visar att soffpotatisar löper upp till 60 procent större risk att drabbas av försämrat minne och demens vid stigande ålder. Löpning håller hjärnan alert genom ökad tillförsel av syre. Endorfinerna som frigörs under löpning får dig också att känna dig energisk och bidrar med ökat välbefinnande. En varierad löpning med olika tempoökningar minskar risken ytterligare för demens. När du joggar bildas nya celler i kroppen och ökar den kognitiva förmågan. Det innebär att vi blir bättre på problemlösning, inlärning och att komma ihåg saker. Det är också viktigt att man tycker om träningsformen, för annars blir träningen kopplad till stress vilket istället påverkar hjärnan negativt.

Bra för hjärtat

Löpning stärker hjärtmuskeln och förbättrar slagvolymen, det vill säga den mängd blod som pumpas runt vid varje hjärtslag. American Journal of Public Health (8) rapporterar att regelbunden konditionsträning hjälper till att reglera hjärtslagen, men att fördelarna försvinner om du upphör med träningen under fyra veckor.

Relaterade inlägg:

 

 KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Better Sleep Found by Exercising on a Regular Basis: https://www.psychologytoday.com/us/blog/sleep-newzzz/201309/better-sleep-found-exercising-regular-basis-0

(2) Fysisk aktivitet som löpning kan öka fertiliteten: https://www.queensu.ca/research

(3) Regelbunden joggning förebygger benskörhet: http://www.vetenskaphalsa.se/regelbunden-jogging-forebygger-benskorhet/

(4) Vigorous Exercise May Help Prevent Vision Loss: http://newscenter.lbl.gov/2009/02/09/vision-loss/

(5) Impact of physical activity and sport on the immune system: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9000304

(6) immunsystemet förbättras av löpning: Appalachian State University: https://hes.appstate.edu/

(7) Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry: http://jnnp.bmj.com/

(8) A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease: https://academic.oup.com/aje/article-abstract/132/4/612/102184?redirectedFrom=fulltext

 

{ 4 comments… read them below or add one }

1 Tessa juli 16, 2014 kl. 10:52

Jag går ut och joggar regelbundet och om jag skulle göra längre uppehåll så känner jag mig inte alls lika full av energi och sover inte lika djupt. Kul att läsa om alla dessa fördelar 🙂

Svara

2 Mikaela Bjerring juli 17, 2014 kl. 09:37

Visst gör det en enorm skillnad för välmåendet att jogga, och all träning för den delen. 🙂

Svara

3 Katharina B juli 23, 2014 kl. 10:00

Jag joggar flera gånger i veckan och mår underbart 🙂

Svara

4 Mikaela Bjerring juli 24, 2014 kl. 08:17

Härligt! 🙂

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: