Ny studie om nypon vid ledbesvär

by Mikaela Bjerring on 14 november, 2015 · 0 comments - Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till Svensk hälsokost -

in Blogg, Forskning, Hälsa, Kost, Kosttillskott, Muskler – Skelett – Leder

Att nypon bidrar till att minska smärta och inflammation vid ledbesvär har tidigare visats genom en mängd forskning. En nyligen utförd studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gait & Posture bekräftar återigen fördelarna med nypon för att gynna ledhälsan.

Ny studie om nypon vid ledbesvär

Forskare vid Parker Institute i Danmark (1), ville genom en studie undersöka huruvida nypon kan förbättra funktionen i knäna när man går. 100 deltagare med rörlighetsbegränsningar i bland annat knäna ingick i den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien. Deltagarna delades upp i två grupper som under 12 veckor fick tre kapslar dagligen. Den ena gruppen fick nyponpulver och den andra placebo.

Deltagarna observerades med avancerad kamerateknik, tryckmätande golv och data­ logaritmer. Man kartlade deltagarnas gångmönster och använde sig av biomekanisk analys av gångstilen som objektivt och kvantitativt mäter funktion och användning av en led i t.ex knät under fysisk aktivitet. Alla förändringar under studiens gång noterades för att få en så tydlig bild av nyponets inverkan som möjligt.

Forskarna kunde rapportera tydliga och statistiska gruppskillnader när det gällde förändringen från utgångsvärdet till slutresultatet. Av de 94 studiedeltagare som fullföljde studien visade resultatet att nypon-gruppen hade fått signifikant förbättrad funktion och rörlighet i leder. Man kunde notera stora förbättringar när det gäller förmågan att böja knäna och lätthet att gå under promenader. Hela studien kan du läsa här.

I undersökningen använde forskarna sig av nyponpulver av märket Litomove som även går under namnet Litozin i andra länder. Kapslarna innehåller 750 mg nyponpulver tillverkat av den köttiga delen av nyponet med fröna avlägsnat från de vilda växande arter Dog Rose (R. canina L.). Den aktiva beståndsdelen är ett komplex kallat Rosenoids som inkluderar C-vitamin, flavonoider, karotenoider, triterpene syror, och galaktolipider.

Tidigare studier har visat att nypon har en starkt antiinflammatorisk effekt på personer med inflammation i lederna som osteoartrit. I dessa studier har man identifierat galaktolipid (GOPO) som anledningen bakom nyponets smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaper. Mer om dessa studier kan du läsa här.

Återförsäljare av Litomove nyponpulver hittar du här

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) ”Improved gait in persons with knee related mobility limitations by a rosehip food supplement: A randomized, double-blind,placebo-controlled trial” Ginnerup-Nielsen, Christensen, Bliddal, Zangger, Hansen, Henriksen vid The Parker Institute, Department of Rheumatology, Copenhagen University Hospitals at Bispebjerg-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. http://www.gaitposture.com/article/S0966-6362%2815%2900727-4/addons

(2) Studie publicerad på EULAR Kongress i Barcelona, juni 2007 - http://www.scicompdf.se/litomove/rossnagel_eular.pdf

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: