Hur färger påverkar människan

by Mikaela Bjerring on 5 december, 2011 · 1 comment

in Alternativ medicin, Blogg, Färgterapi, Hälsa

Färgterapi kallas även chromoterapi och färghealing och grundar sig i hur färger påverkar människan både fysiskt, psykiskt och själsligt. Färgterapi bygger på att människor upplever färger på liknande sätt och att alla färger vibrerar i olika energifrekvenser.

Hur färger påverkar människan

Om färgterapi

I västvärlden har användningen av färg i terapeutiskt syfte genom tiderna inte varit lika utbrett som i andra kulturer som t.ex Egypten, Persien, Tibet, Indien och Kina. Men på tidigt 1900-tal utvecklade Rudolf Steiner en färglära som grundade sig i en speciell användning av färger inom konst och terapi. Sedan dess har spridningen av färgterapi ökat. Ljus och färger används idag på olika sätt inom många områden och även inom etablerad vård i många länder.

Färgterapi grundar sig i energi. Värme, ljud, ljus, färg, magnetiska och elektriska impulser är alla olika former av energi med olika vibrationsfrekvenser. Olika färger är ljusvågor av olika längd. Saker och ting har inte en bestämd färg, utan färgen beror på hur ljuset som reflekteras bryts mot dess yta. Det synliga ljuset liksom andra osynliga delar av det elektromagnetiska spektret (mikrovågor, ultravioletta strålar, röntgen etc.) påverkar människan på olika sätt. Ljus påverkar även blinda och färger påverkar även färgblinda.

Allt i naturen är omgivet av strålning och alla levande varelser sänder själva ut ljus och radiovågor. Människan anses vara omgiven av ett energi som består av flera vibrerande energifält. En frisk människa utstrålar ett balanserat och intensivt färgfält som liknar en regnbåges spektrum. De olika färgerna i detta energifält anses ha samband med olika egenskaper. Till exempel anses rött motsvara liv, vitalitet och sexuell kraft och har en inverkan på blodomloppet och lungorna, medan gul färg
 stimulerar sinnena, gör tankarna klarare, lindrar depressioner, underlättar matsmältningen, 
ökar kunskapslusten, förstärker minnet och det logiska tänkandet samt inlärningsförmågan. Svart färg i sitt energifält anses inte bra utan visar en störning i någon funktion – fysisk och/eller psykisk.

Hur färger används i färgterapi

I färgterapi används olika färger för att ändra eller bibehålla vibrationer i kroppen på den frekvens som främjar hälsa och balans. Grunden i färgterapin är alltså att färg är en vibration, ett energitillstånd, och att varje färg svarar mot en viss frekvens. Alla objekt, liksom alla organ i kroppen, har karakteristiska vibrationsfrekvenser. Genom att tillföra rätt frekvens kan den ändrade funktionen åter förändras, eftersom kroppen har en tendens att återgå till sin ursprungliga funktion om bara möjlighet ges. Cellerna uppges bara ta emot de vibrationer som de behöver och inga andra. Vi påverkas starkt av de färger vi omges av. Olika färger ger olika känslor, dessa känslor formar våra tankar som i sin tur både har en fysisk och psykisk inverkan på oss.

Exempel på färgers inverkan på människan:

  • Gul färg – 
Stimulerar sinnena och gör tankarna klarare, lindrar depressioner, underlättar matsmältningen, ökar kunskapslusten, förstärker minnet och det logiska tänkandet samt inlärningsförmågan.
  • Blå färg – 
Har en lugnande inverkan på kropp och själ. 
Lämpar sig för tänkande, meditation och dagdrömmar.
  • Grön färg
 – Uppfriskande och ger en avslappnande effekt, lindrar stressymptom och huvudvärk, befrämjar försoning och förlåtelse.
  • Röd färg
 – Motiverar, uppmuntrar och ”ger fart”.
 Befrämjar passion, vitalitet och känslan av välbefinnande.
 Inverkar på blodomloppet och lungorna.
  • Orange färg
 – Står för styrka.
  • 


Violett färg
 – ger lugn och stillhet.
  • Vinröd färg – 
Inviterar till trivsel.
  • Brun färg – Ger trygghet.
  • Turkos färg
 – Befrämjar beslutsförmågan.
  • Indigo – Står för intuition och spiritualitet.

Relaterade inlägg:

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: