Hur färger påverkar människan

by Mikaela Bjerring on 5 december, 2011 · 1 comment

in Alternativ medicin

Färgterapi är grundat på hur färger påverkar människan både fysiskt och psykiskt. Färgterapi kallas även chromoterapi och har länge varit känd i många gamla kulturer som till exempel: Egypten, Persien, Tibet, Indien och Kina.

I västvärlden har användningen av färg i terapeutiskt syfte inte varit lika utbredd. På tidigt 1900-tal utvecklade Rudolf Steiner på grundval av Goethes färglära en speciell användning av färger inom konst och terapi. Sedan dess spridningen av färgterapi ökat. Ljus och färger används i dag på olika sätt inom många områden och även inom etablerad vård i många länder.

Färgterapin är grundad på energi. Värme, ljud, ljus, färg, magnetiska och elektriska energier är olika former av energi med olika frekvenser hos vibrationerna. Olika färger är ljusvågor av olika längd. Saker och ting har inte en bestämd färg, utan färgen beror på hur ljuset som reflekteras bryts på dess yta. Det synliga ljuset är bara en liten del av det elektromagnetiska spektret. Ljus, liksom även andra, osynliga, delar av det elektromagnetiska spektret (mikrovågor, ultravioletta strålar, röntgen etc.) påverkar människan på olika sätt. Ljus påverkar även blinda och färger påverkar även färgblinda.

Färgterapi - om hur färger påverkar människan

Allt i naturen är omgivet av strålning och alla levande varelser utsänder själva ljus och radiovågor. Människan anses vara omgiven av ett energi som består av flera vibrerande energifält. En frisk människa utstrålar ett balanserat och intensivt färgfält som liknar en regnbåges spektrum. De olika färgerna i detta energifält anses ha samband med olika egenskaper. Till exempel anses rött motsvara liv, vitalitet och sexuell kraft och har en inverkan på blodomloppet och lungorna, medan gul färg
 stimulerar sinnena, gör tankarna klarare, lindrar depressioner, underlättar matsmältningen, 
ökar kunskapslusten, förstärker minnet och det logiska tänkandet samt inlärningsförmågan. Svart färg i sitt energifält anses inte bra utan visar en störning i någon funktion – fysisk eller psykisk.

I färgterapi används olika färger för att ändra eller bibehålla vibrationer i kroppen på den frekvens som främjar hälsa och balans. Grunden i färgterapin är alltså att färg är en vibration, ett energitillstånd, och att varje färg svarar mot en viss frekvens. Alla objekt, liksom alla organ i kroppen, har karakteristiska vibrationsfrekvenser. Genom att tillföra rätt frekvens kan den ändrade funktionen åter förändras, eftersom kroppen har en tendens att återgå till sin ursprungliga funktion om bara möjlighet ges. Cellerna uppges bara ta emot de vibrationer som de behöver och inga andra.

Vi påverkas starkt av de färger vi omges av. Olika färger ger olika känslor, dessa känslor formar våra tankar som i sin tur både har en fysisk och psykisk inverkan på oss.

 

Färgernas inverkan på människan:

  • Gul färg – 
Stimulerar sinnena och gör tankarna klarare, lindrar depressioner, underlättar matsmältningen, ökar kunskapslusten, förstärker minnet och det logiska tänkandet samt inlärningsförmågan.
  • Blå färg – 
Har en lugnande inverkan på kropp och själ. 
Lämpar sig för tänkande, meditation, dagdrömmar.
  • Grön färg
 – Uppfriskande och ger en avslappnande effekt, lindrar stressymptom och huvudvärk, befrämjar försoning och förlåtelse.
  • Röd färg
 – Motiverar, uppmuntrar och ”ger fart”.
 Befrämjar passion, vitalitet och känslan av välbefinnande.
 Inverkar på blodomloppet och lungorna.
  • Orange färg
 – Står för styrka.
  • 


Violett färg
 – ger lugn och stillhet.
  • Vinröd färg – 
Inviterar till trivsel.
  • Brun färg – Ger trygghet.
  • Turkos färg
 – Befrämjar beslutsförmågan.
  • Indigo – Står för intuition och spiritualitet.
Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: