Meditation får hjärnan att åldras långsammare

by Mikaela Bjerring on 27 augusti, 2016 · 0 comments

in Blogg, Forskning, Hälsa, Hjärnan - Minnet, Meditation

Hjärnan åldras med tiden precis som allt annat i kroppen, men det finns flera faktorer som håller hjärnan i trim och får den att åldras långsammare. En viktig faktor är ge hjärnan lugn och återhämtning. Forskning visar att regelbunden meditation får hjärnan att åldras långsammare.

Meditation - Hjärnan åldras långsammare med meditationMeditation får hjärnan att åldras långsammare

Forskare vid University of California utförde en studie där de undersökte länken mellan hjärnans grå materia och åldrandet. Forskarna kom fram till att meditation kan vara ett effektivt sätt att skydda hjärnan och sakta ner åldersprocessen. Många tidigare studier har redan visat att meditation förbättrar många kognitiva funktioner som till exempel minnet, uppmärksamhet, kreativitet och konflikthantering. Denna studien visar att även åldersprocessen av hjärnan kan saktas ner av meditation.

Så här gick studien till

I studien ingick totalt 100 personer. 50 personer som hade meditation som en del av sin livsstil och en kontrollgrupp på 50 personer som inte hade som vana att meditera. Åldersspannet på deltagarna vad 24-77 år med en snittålder på 50 år. Studien gick ut på att genom hjärnskanning mäta deltagarnas grå materia i hjärnan och se hur regelbunden meditation kunde göra skillnad.

När man undersökte kopplingen mellan åldern och hjärnans grå materia så kunde man se att den grå materian minskade med stigande ålder både hos meditationsgruppen och kontrollgruppen. Det var dock en stor skillnad mellan grupperna. Kontrollgruppen hade en mycket brantare nedåtgående kurva jämfört med meditationsgruppen där mängden grå materia de förlorat inte var lika märkbar. Forskarna hade förväntat sig en rätt så blygsam skillnad mellan grupperna till meditationsgruppens fördel. Istället fann de en övergripande positiv effekt hos personerna som mediterade.

Att meditera

Meditation behöver varken vara väldigt exotiskt eller komplicerat. Det behöver inte heller handla om att sitta i en trans i flera timmar. Man kan aldrig stänga av sina tankar helt, utan det handlar om att få hjärnan att under en stund koppla bort från allt surr och gnagande tankar. Fokusera på andningen och koppla bort från omgivningen och under en stund ge hjärnan lugn och ro.

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARStudien utfördes av Department of Neurology, School of Medicine, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA
Spara

Spara

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: