Studier visar D-vitaminets betydelse för en frisk prostata

by Mikaela Bjerring on 23 november, 2016 · 0 comments

in Blogg, Hälsa, Manlig hälsa, Sjukdomar - Symtom

Allt mer forskning pekar mot att tillräckliga nivåer av D-vitamin skyddar mot en rad olika sjukdomar. Här följer några exempel på studier där man undersökt D-vitaminets betydelse för en frisk prostata.

Studier visar att D-vitamin har betydelse för en frisk prostata

Studier om D-vitaminets betydelse vid prostatacancer

I en studie (1) mätte man D-vitaminnivåerna i blodet hos närmare 700 män som hade sin första prostatabiopsi på urologiska kliniker i Chicago. Hälften av männen var av euroamerikanskt härkomst, medan den andra hälften var av afroamerikansk härkomst.

I båda grupperna kunde man se att de med låga D-vitaminnivåer hade mer avancerade tumörer. Man kunde dessutom koppla den afroamerikanska gruppen med låga D-vitaminnivåer till en högre risk att utveckla prostatacancer. Män med mörk hud absorberar mindre ultraviolett ljus från solen än män med en ljusare hy, vilket gör att mindre D-vitamin bildas. Detta skulle även kunna betyda att de har en ökad risk för att utveckla prostatacancer. I själva verket är prostatacancer vanligare bland afroamerikanska män, och deras dödstal från sjukdomen är också högre. Enligt forskarna visar resultatet från studien att D-vitamin har en skyddande effekt mot prostatacancer och hämmar dess tillväxt.

I en annan studie (2) fick 37 patienter med prostatacancer tillskott av D-vitamin under 60 dagar. När man senare opererade och tumören granskades så såg man att cancerutvecklingen hade hämmats. Man såg även en minskning av tumörens storlek hos vissa patienter. Fler studier har visat liknande resultat (3) (4).

Allt mer forskning visar att D-vitaminbrist spelar en stor roll för utvecklingen av cancer och en rad andra sjukdomstillstånd. Brist kan därmed ställa till med allvarliga hälsoproblem. Eftersom solen är vår bästa källa för D-vitamin måste vi därför på våra nordliga breddgrader se till att vi får i oss tillräckliga mängder genom kosten för att inte få brist.

Kosttillskott av D-vitamin

Om man känner behov av att fylla på nivåerna  av D-vitamin genom ett kosttillskott så finns det i olika former från olika källor. Här följer exempel på vilka alternativ som finns:

Fler tillskott av D-vitamin hittar du här

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR(1) Vitamin D Deficiency Predicts Prostate Biopsy Outcomes - http://www.harvardprostateknowledge.org/low-vitamin-d-tied-aggressive-prostate-cancer

(2) http://cancer.se/prostatacancer/studie-d-vitamin-kan-bromsa-prostatacancer/

(3) http://www.harvardprostateknowledge.org/low-vitamin-d-tied-aggressive-prostate-cancer

(4) http://clincancerres.aacrjournals.org/content/20/9/2289.abstract

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: