Del 3 – Utmattningssyndrom och vägen tillbaka från utbrändhet

by Mikaela Bjerring on 8 augusti, 2016 · 0 comments - I samarbete med Biocare VSYP AB -

in Blogg, Energibrist, Hälsa, Livsstilsförändringar, Psykisk hälsa, Sjukdomar - Symtom, Stress

Att bli utbränd, gå in i väggen, att tappa all energi och livslust är i dag något som drabbar många. Detta är del 3 av en artikelserie om utmattningssyndrom – hur det är att drabbas, vad som händer i kroppen vid utmattning, vilka kroppssignaler man ska vara uppmärksammad på och hur man kan hjälpa kroppen att återhämta sig. Du får även följa Margaretas historia och hur hon från sin utbrändhet hittade vägen tillbaka till balans, energi och livsglädje. Om du vill läsa artikelserien från början kan du göra det här.

Del 3. Utmattningssyndrom och vägen tillbaka från utbrändhet

Margaretas möte med Dr. Earl Mindell

Genom Margaretas många möten med Dr. Earl Mindell fick hon en ny förståelse om hur kroppen fungerar vid stress och om vilka obalanser som kan uppstå under hög stressbelastning. Genom att stärka hela kroppens näringsstatus med fokus på binjurarna, sköldkörteln och andra endokrina system började Margareta känna en förändring redan efter ett par veckor. Huvudvärken försvann och hon började sova om nätterna. Efter ca 3 månader kom mensen tillbaka. Håret slutade falla och naglarna blev starkare. Värken i kroppen började avta och svullnaden gick ner. Hon upplevde det som hon vaknade upp ur en dvala. Den gråa dimman lättade och hon började se färger igen. Träden var gröna, himlen var blå. Energin och livsglädjen började sakta men säkert återvända.

Vad som händer i kroppen vid utbrändhet

När man upplever hög stress under en längre period anpassar sig kroppen med att ständigt vara inställd på ”fara”, kämpa eller fly. Detta påverkar många av kroppens funktioner. Matsmältningen fungerar inte som den ska, näringsupptaget försämras och både mage och tarm skadas. Kroppen svullnar eftersom den håller kvar natrium och utsöndrar kalium och andra viktiga mineraler via urinen. Kroppen förbrukar mer av vissa vitaminer och mineraler under stress vilket skapar en näringsobalans i kroppen. Näringsförrådet töms och energin dalar om man inte ser till att fylla på kroppens depåer. När näringsförråden är låga får kroppen kämpa ännu hårdare, vilket höjer stressen ytterligare.

När stressen är långvarig påverkas även hjärnans transmittorsubstanser, där ibland våra nivåer av serotonin som kan sjunka drastiskt. Det är anledningen till varför många med svår stress känner sig mycket nerstämda och till och med deprimerade. När kroppens reserver successivt börjar ta slut fungerar inte längre binjurarna som de ska. De blir utmattade och du känner dig kroniskt trött. Hur mycket du än vilar så känner du dig inte piggare. När det gått så långt så behöver binjurarna mycket stöd för att långsamt kunna återhämta sig. Vanliga symtom är tryck över bröstet, huvudvärk, magproblem, sömnproblem, irritation, överkänslighet, spända och värkande muskler och leder samt synliga tecken på hud, hår och naglar. Även andra symtom kan förekomma.

Om hur hormonerna påverkas under stress

Binjurarna är de små körtlar som sitter ovanpå njurarna. När vi blir stressade utsöndrar dessa stresshormoner, bland annat höga halter kortisol. Det är en normal respons som skyddar och hjälper kroppen att förbereda sig för flykt eller kamp för att på så sätt kunna klara av stressen. Om stressen är tillfällig så går kortisolnivåerna tillbaka till det normala efter det att stressmomentet har gått över. Om stressen däremot blir långvarig och kortisolnivåerna blir kroniskt förhöjda så kommer det efter ett tag även påverka andra hormoner i kroppen negativ. Det leder till en kraftig hormonobalans.

Ett annat viktigt binjurehormon är DHEA. Ett moderhormon dvs. ett förstadium till många andra hormoner som produceras av binjurarna, bland annat manliga och kvinnliga könshormoner. DHEA har en stor betydelse för att vi ska kunna hantera stress och kroppens behov av DHEA ökar vid kronisk stress. Men när kortisolnivåerna ökar, så minskar DHEA-nivåerna. Denna obalans mellan DHEA och kortisol kan ge alla möjliga problem, bl.a. försämrat immunförsvar då immuncellernas aktivitet minskar, försämrad insulinkänslighet, samt försämrad kalciumabsorption som då bidrar till svagare benstomme. En minskad produktion av DHEA kommer även bidra till en hormonell obalans som följd av brist på östrogen, progesteron och testosteron. Om denna hormonella obalans inte åtgärdas så kan i sin tur en rad andra problem uppstå så som andropause, hypotyreos, PMS och klimakteriet.

DHEA är vidare ett hormon som verkar antiinflammatoriskt och som understödjer sköldkörtelns funktion. DHEA är även viktigt för hjärt-kärlhälsan, immunförsvaret, bentätheten och sexlusten. Minskade nivåer av DHEA kan bidra att vi åldras i förtid och att vi minskar i muskelmassa och ökar i fettvikt.

Ytterligare stresshormoner som binjurarna producerar är adrenalin och noradrenalin. Adrenalin utsöndras i stora mängder vid situationer som är ansträngande, hotfulla, eller när blodsockret dalar. Hormonet utsöndras direkt i blodet där det sedan letar sig fram till alfa- och betareceptorer som finns på cellerna. När de sedan hakat sig fast på receptorerna sätts blixtsnabba kedjereaktioner igång i cellerna. När adrenalinkicken sätts igång stänger kroppen ner vissa funktioner helt eller delvis för att kroppen ska kunna fokusera på det väsentliga som att öka blodtillförseln till de stora muskelgrupperna. Bland annat innebär det att blodflödet till kroppen yta minskar och att dessa blodkärl då drar ihop sig. Det förklarar varför man ofta blir mycket blekare när man upplever chock, rädsla eller en stressfull situation.

Efter­ en adrenalinkick känner man sig ofta sig väldigt trött och medtagen eftersom kroppen bromsar in för att återhämta sig. Vid utsöndring av adrenalin utsöndras även noradrenalin som påverkar de mentala egenskaperna som fokus, koncentration och humör i högre utsträckning än adrenalinet. Hög utsöndring av adrenalin och noradrenalin kan på så sätt ställa till mycket skada i kroppen.

Näringsbrister vid stress

Vid stress förbrukar kroppen mer av vissa näringsämnen. Bland annat går det åt mer B-vitaminer, magnesium, zink och C-vitamin. Så om kroppen förbrukar mer än vad du tillför så kommer det till slut bli brister och olika bristsymtom kommer att visa sig. Näringsbrister, hormonella obalanser, uttröttade binjurar gör att hela kroppens kemi sätts ur balans och påverkar oss både fysiskt och psykiskt på många nivåer.

I kommande del 4 kan du läsa om hur man återhämtar sig från utbrändhet. Hur Margareta lyckades få tillbaka sin balans, samt tips och råd om vad du kan göra för att stödja kroppen både fysiskt och psykiskt för en väg tillbaka till energi, livslust och glädje.

Del 4 i artikelserien kan du läsa här

Du kan läsa artikelserien från början här

 
Denna artikelserie är skriven i samarbete med Biocare VSYP AB, med fokus på att uppmärksamma utmattningssyndrom som idag är ett utbrett hälsoproblem. Jag har fått möjligheten att ta del av Margaretas historia om hur hon själv kom tillbaka från total utmattning för många år sedan. Vidare om hur hon därefter skapade kosttillskottet LE Original med tanken att hjälpa andra som finner sig i samma situation.

 

Relaterade inlägg:

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: