Kost enligt blodgrupp

by Mikaela Bjerring on 12 juni, 2011 · 0 comments

in Alternativ medicin, Blogg, Kost

Blodgruppskost grundar sig i teorin om att vi kan uppnå bättre hälsa genom att äta mat som genetiskt passar vår blodgrupp enligt ABO-systemet. Det är en kosthållning som utarbetats av den amerikanske naturopaten Peter D´Adamo.

Kost enligt blodgrupp

Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är våra röda blodkroppar. De har olika markörer/antigener på sin yta. Det är därför man inte kan lämna blod till vem som helst. Blodgrupperna måste stämma annars stöts blodkropparna bort. Det är också därför det finns de som hävdar att det är logiskt att vi skulle få bättre hälsa genom att äta mat som genetiskt passar vår blodgrupp. Människan har under tusentals generationer anpassat sig till olika lokala dieter. De olika blodgrupperna är också mer eller mindre vanliga i olika delar av världen. Det gör att vissa födoämnen kan vara välgörande för en del, men tolereras mindre bra av andra.

Födoämnena vi får i oss påverkar vår hälsa i helhet och inte minst våra hormoner, nervsystemet och immunsystemet. Kroppen kan reagera på matens innehåll av lektiner, vilket är en sorts protein med sockergrupper kopplade till sig. Dessa kan i olika grad binda till cellernas yta. Det som skiljer de 4 blodgrupperna åt är vilka sockermolekyler som finns i cellerna. Det är därför två personer med olika blodgrupper anses reagera olika på samma födoämne. De olika blodgrupperna skiljer sig åt när det gäller immun- och matsmältningssystemets förmåga att ta hand om exempelvis stress, infektioner och näring.

Människan har anpassat sig till olika sorters kost genom tiderna. Folkvandringar, tillgång på föda och klimatförändringar har påverkat den genetiska nedärvda koden hävdar D´Adamo, vilket fick honom att utveckla sin teori om blodgruppskost 1996. Han menar på att blodgruppen speglar din inre kemi. Den blodgrupp du tillhör ska bestämma på vilket sätt du tar upp näringen ur maten, hur din kropp hanterar stress och vad du bör äta för att må bra, bygga upp din hälsa och bibehålla den.

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLARKost enligt blodgrupp: www.dadamo.com

Blodgruppsdieten: http://sv.wikipedia.org/wiki/Blodgruppsdieten

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: