Forskning: Rosenrot kan ersätta mediciner vid depression

by Mikaela Bjerring on 2 januari, 2016 · 0 comments - Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till Svensk hälsokost -

in Alternativ medicin, Blogg, Forskning, Hälsa, Kosttillskott, Örtmedicin, Psykisk hälsa, Sjukdomar - Symtom

Man räknar med att ca 250 miljoner människor runt om i världen lider av depression, var av en halv miljon är svenskar. Antalet personer som drabbas ökar ständigt och hur man ska behandla alla dessa miljontals människor är något som blivit mycket omdiskuterat. En forskningsstudie visar att svaret kan finnas inom naturmedicinen.

Rosenrot
Konventionell antidepressiv medicin ger ofta svåra biverkningar, vilket gör att allt fler väljer bort medicinen eller blir tvungna att avbryta behandlingen. Amerikanska forskare har via studier kommit fram till att det kan finnas ett naturligt alternativ, nämligen rosenrot.

Vid Perelman School of Medicine på universitetet i Pennsylvania utförde amerikanska forskare en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie där man jämförde rosenrotextrakt (SHR-5) med den antidepressiva medicinen Sertralin (SSRI-preparat) och placebo.

57 personer deltog i studien var av alla hade två eller flera depressiva symtom som till exempel sömnrubbningar, brist på livsglädje, återkommande tankar om döden, koncentrationssvårigheter, viktuppgång eller nedgång samt nedstämdhet som varat längre än två veckor.

Vid studien som pågick under 12 veckor fann man att patienter med mild till måttlig depression fick bättre hjälp med rosenrotextrakt. För den grupp som hade fått det konventionella SSRI-preparatet Sertralin försämrades resultatet på grund av svåra biverkningar så som illamående och sexuella problem.

Vad man såg var att rosenrot har en mildrande effekt som visas snabbt, men att man inte upplever den optimala verkan förrän efter några månaders användning. En effekt av rosenrotsextraktet som är avgörande för många patienters tillfrisknande är att örten underlättar återhämtningen och minskar stresskänsligheten. Studier som tidigare utförts i andra länder, har rapporterat likvärdiga resultat.

Studien leddes och bekostades av National Institutes of Health (NIH) i USA och de extrakt av rosenrot som användes i studien var artic root (rosenrotextrakt SHR-5) från Svenska Örtmedicinska Institutet .

Relaterade inlägg:

 

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR*Mao et al: Rhodiola Rosea Therapy for Major Depressive Disorder: A Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Trial. J Clin Trials 2014, 4:3

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: