Forskning: Rosenrot kan ersätta mediciner vid depression

by Mikaela Bjerring on 2 januari, 2016 · 0 comments- Sidan innehåller reklam genom annonslänkar till återförsäljare -

in Alternativ medicin, Blogg, Forskning, Hälsa, Kosttillskott, Örtmedicin, Psykisk hälsa, Sjukdomar - Symtom

Man räknar med att ca 250 miljoner människor runt om i världen lider av depression varav en halv miljon är svenskar. Antalet personer som drabbas ökar ständigt och hur man ska behandla alla dessa miljontals människor är något som blivit mycket omdiskuterat. En forskningsstudie visar att svaret kan finnas inom naturmedicinen.

Rosenrot

Konventionell antidepressiv medicin ger ofta svåra biverkningar vilket gör att allt fler väljer bort medicinen eller blir tvungna att avbryta behandlingen. Amerikanska forskare har via studier kommit fram till att det finns ett naturligt alternativ.

Vid Perelman School of Medicine på universitetet i Pennsylvania utförde amerikanska forskare en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie där man jämförde rosenrotextrakt (SHR-5) med den antidepressiva medicinen Sertralin (SSRI-preparat) och placebo.

57 personer deltog i studien var av alla hade två eller flera depressiva symtom som till exempel sömnrubbningar, brist på livsglädje, återkommande tankar om döden, koncentrationssvårigheter, viktuppgång eller nedgång samt nedstämdhet som varat längre än två veckor.

I studien som pågick under 12 veckor fann man att patienter med mild till måttlig depression fick bättre hjälp med rosenrotextrakt. För den grupp som hade fått det konventionella SSRI-preparatet Sertralin försämrades resultatet pågrund av svåra biverkningar så som illamående och sexuella problem.

Vad man har sett är att rosenrot har en mildrande effekt som visas snabbt, men att man inte upplever den optimala verkan förrän efter några månaders användning. En effekt av rosenrotsextraktet som är avgörande för många patienters tillfriskanande är att örten underlättar återhämtningen och minskar stresskänsligheten. Studier som tidigare utförts i andra länder, har rapporterat likvärdiga resultat.

Studien leddes och bekostades av National Institutes of Health (NIH) i USA och rosenrotextraktet som användes i studien var Artic root (rosenrotextrakt SHR-5) från Svenska Örtmedicinska Institutet. .

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR*Mao et al: Rhodiola Rosea Therapy for Major Depressive Disorder: A Study Protocol for a Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Trial. J Clin Trials 2014, 4:3

»crosslinked«Viktigt att tänka på! Kosttillskott ersätter ej varierad kost och är ej gjorda för att bota sjukdomar. Material som tillhandahålls av Passion för hälsa är inte avsett för att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Personer som lider av någon sjukdom och/eller medicineras bör rådfråga läkare före konsumtion av kosttillskott.


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Jag vill prenumerera på nyhetsbrev från Passion för hälsa

Previous post:

Next post: